Fiľakovo plánuje komplexne obnoviť priestor pred železničnou stanicou

FIĽAKOVO – Komplexná obnova verejného priestoru pred železničnou stanicou je ďalším z veľkých projektov, ktoré samospráva Fiľakova chce podať v najbližšom čase, hneď po zverejnení príslušnej výzvy. Súčasťou projektu na obnovený priestor v hodnote vyše 1,3 milióna eur bude realizácia nových chodníkov, parkovacích miest, spevnených plôch, ale aj množstvo novej zelene. Informovala o tom hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.

Samospráva sa začala otázkou komplexnej obnovy predstaničných priestorov na Železničnej ulici zaoberať ešte v roku 2020, keď dostala ponuku od ŽSR na spoluprácu pri celkovom riešení záchytných parkovísk a odstavných plôch pri železničných staniciach a zastávkach. Výsledkom je pripravený projekt v hodnote viac ako 1,3 milióna eur, ktorý by mohol výrazne zmeniť tvár danej lokality mesta. V prípade úspešnosti bude mesto projekt spolufinancovať vo výške vyše 104-tisíc eur.

Pred podaním projektu musela samospráva vyriešiť majetkovo-právne vzťahy k pozemkom pred stanicou o veľkosti vyše 5200 m2, ktoré sú vo vlastníctve ŽSR. Poslanci preto schválili ich prenájom za 0,10 eura za m2 na rok počas doby realizácie a udržateľnosti projektu.

Rozsiahly projekt počíta s komplexnou obnovou spevnených plôch a chodníkov pred stanicou. „Hlavná kostra chodníkov pre peších ostane podľa projektu zachovaná, no vzniknúť majú aj nové chodníky, ktoré budú viesť popri budove stanice a v okolí kruhového objazdu. Navrhnuté sú aj nové priechody pre chodcov, ktoré zaručia ich bezpečnejší pohyb,“ informovala Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta MsÚ.

Predstaničný priestor

Ako ďalej pokračovala, projekt počíta tiež s rekonštrukciou spevnených plôch na doterajšom parkovisku, kde má vzniknúť 35 stálych parkovacích miest. Z nich dve majú byť určené pre prípravu na nabíjanie elektromobilov. Na mieste doterajšej provizórnej zastávky by chceli vybudovať novú 16-metrovú zastávku pre autobusy. Chodníkmi má byť prepojená so staničnou budovou až po jej vchod.

Pokiaľ bude projekt úspešný, pribudne v lokalite aj nový mobiliár. V strede kruhového objazdu má vzniknúť nový objekt, päťmetrový pylón, ktorý by sa mal podľa Anderkovej stať orientačným bodom pre obyvateľov prichádzajúcich na stanicu i cestujúcich prichádzajúcich zo železničnej stanice. Okolo pylónu počítajú s rozmiestnením lavičiek. Súčasťou rekonštrukcie by mala byť aj výmena a osadenie nového verejného osvetlenia s úspornými LED lampami.

Najmarkantnejšou zmenou z estetického hľadiska má podľa projektu prejsť menší park, ktorý sa nachádza medzi budovou železničnej stanice a dvomi bytovkami oproti. Priestor je dnes kompletne zarastený náletovými drevinami a inváznymi rastlinami, ktoré sú prerastené do tej miery, že neumožňujú vstup do parčíka.

Projekt počíta s rekultiváciou porastu na celej ploche, sadovými úpravami a výsadbou novej zelene. Zaujímavosťou zelenej plochy by malo byť depresné jazierko, do ktorého plánujú odvádzať prečistenú dažďovú vodu spred stanice. S výsadbou zelene sa počíta aj v ostatných častiach lokality, vrátane parkoviska, kde má zabezpečovať tieň a zabraňovať jeho prehrievaniu.

Na projekt obnovy predstaničného priestoru voľne nadväzujú aj ďalšie dva pripravované projekty, ktoré sa zamerajú na kompletné asfaltovanie Železničnej ulice a tiež výstavbu spevnených plôch pri bytovkách na Bottovej ulici. V prípade úspešnosti projektov získa vstupná brána do mesta úplne nový šat,“ uzavrela.

Obnova zameraná na predstaničný priestor je prioritným projektom Integrovanej územnej stratégie Banskobystrického samosprávneho kraja (IUI BBSK) a Strategicko-plánovacieho regiónu LC-VK-PT Lučenec.

Foto: mesto Fiľakovo

Pridaj komentár