Podujatia na podporu gotických kostolov Gemera-Malohontu pokračujú aj v októbri

GEMER/MALOHONT – Stredoveké nástenné maľby slávnych talianskych majstrov, ich žiakov a nasledovníkov zo Slovenska v 12 kostoloch získali v roku 2022 Značku Európske dedičstvo /European Heritage Label/. V roku 2023 organizuje Banskobystrický a Košický samosprávny kraj tematické podujatia pod spoločným názvom Rok nástennej maľby, aby sa povedomie a hodnota unikátnych fresiek dostala bližšie k širokej odbornej i laickej verejnosti.  V októbri sa uskutočnia podujatia s jedným spoločným menovateľom – fresky Gemera a Malohontu.

Rok nástennej maľby predstavuje súbor vzdelávacích, prezentačných i zábavných podujatí, ktorým kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja a ďalšie občianske združenia a organizácie približujú 12 unikátnych gotických kostolov so Značkou Európske dedičstvo. Toto ocenenie získali vďaka jedinečným nástenným maľbám, ktoré už niekoľko storočí zdobia steny kostolov a odolávajú zubu času. Aby sa spoza stien kostolov dostali do sŕdc väčšieho počtu ľudí, pripravujú sa aj počas októbra 2023 podnetné aktivity pre všetky vekové kategórie. 

„Od mája do septembra 2023 sa uskutočnilo už 32 podujatí Roku nástennej maľby 2023, ktoré poukazujú na hodnotu fresiek Gemera a Malohontu a tiež vyzdvihujú význam a posolstvá Značky Európske dedičstvo. Samozrejme, pokračujeme ďalej, aby sme priblížili jedinečné nástenné maľby a gotické kostolíky ďalšiemu publiku,“ uvádza Peter Černek z oddelenia kultúry Banskobystrického samosprávneho kraja.   

Počas workshopu Namaľuj si stredovek v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote si návštevníci múzea budú môcť sami vytvoriť obrázok podľa motívov fresiek z gotických kostolov. Odborná prednáška Príbehy zo stien, rovnako v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote, priblíži život, dielo a skutočnú prácu reštaurátora Miroslava Janšta, ktorý sa veľkým dielom zaslúžil o zreštaurovanie stredovekých nástenných malieb v kostole v Šiveticiach a v evanjelickom kostole v Rimavskom Brezove.

Žiaci 2. stupňa základných a stredných škôl sa opäť môžu vydať za spoznávaním gemerských kostolov v Plešivci, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach vďaka Výjazdovým workshopom s Baníckym múzeom v Rožňave.

Workshop: Namaľuj si stredovek

21.10 – 22.10.2023, 9.00 hod – 17:00 hod, Gemersko-malohontské múzeum

Organizátor: Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota

Workshop pre návštevníkov múzea všetkých vekových kategórií (vrátane seniorov a rodín s deťmi), v ktorom sa najprv zoznámia s hlavnými motívmi nástenných malieb gotických kostolíkov. Potom sa pokúsia preniesť tieto motívy kresbou alebo maľbou na podklad (plátno, preglejku, jemnú rezbu do dreva). Techniku a motív si vyberie každý účastník podľa nálady i talentu. Mladší účastníci budú mať motívy predkreslené, starší si namaľujú alebo vyrežú motívy sami.

Vstupné: 2 €/osoba

Viac informácií o aktivite: https://gmmuzeum.sk/vystavy-podujatia/

PRÍBEHY ZO STIEN – odborná prednáška

26.10.2023, o 16:00 hod v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote

Organizátor: Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota

Unikátna prednáška uznávaného a oceňovaného reštaurátora Mgr. art. Miroslava Janšta o stredovekých nástenných maľbách a ich reštaurovaní. Miroslav Janšto študoval v Kremnici, odbor reštaurovanie štukovej výzdoby, na umelecko-priemyselnej škole. Potom pokračoval v štúdiu reštaurovania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pracoval na reštaurovaní stredovekých nástenných malieb v kostole v Šiveticiach a v evanjelickom kostole v Rimavskom Brezove, za ktorý bol ocenený cenou Fénix – Kultúrna pamiatka roka.

Vstupné: 2 €/osoba

Viac informácií o aktivite: https://gmmuzeum.sk/vystavy-podujatia/

VÝJAZDOVÉ PODUJATIA-WORKSHOPY S BANÍCKYM MÚZEOM

Dátum: podľa harmonogramu Baníckeho múzea

Organizátor: Banícke múzeum v Rožňave, OZ Gotická cesta

Študijná exkurzia po gotickej ceste Gemera prevedie žiakov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl gemerskými kostolmi v Plešivci, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach. Program exkurzie doplní prezentácia získavania pigmentov na maľbu fresiek z rôznych druhov minerálov a maľovanie gotických výjavov na drevenú kazetu a vedomostný kvíz. Zároveň si študenti vyrobia magnetky a pamätné odznaky s logami kostolov Gotickej cesty. Vstupné na podujatie je 5 € alebo 6 € v závislosti od dĺžky okruhu.

Bližšie informácie: https://www.banmuz.sk/pripravujeme/633-vyjazdovy-workshop-s-banickym-muzeom

Pridaj komentár