BBSK už má schválený rozpočet na budúci rok, je krízový

BBSK – Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na svojom novembrovom rokovaní rozhodli o tom, že kraj bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 341 593 179 eur. Medziročne počíta rozpočet s poklesom daňových príjmov a oproti tomu rastom bežných výdavkov, ktoré sú dôsledkom nesystémových opatrení minulých vlád.

Rozpočet je výsledkom úsporných opatrení, ku ktorým musela krajská samospráva pristúpiť po nesystémových rozhodnutiach minulých vlád, energetickej kríze a inflácii. Kraj musí podľa hovorkyne Lenky Štepánekovej šetriť vo všetkých oblastiach, chýbajú prostriedky na plánovanie a prípravu nových kultúrnych podujatí, na rozširovanie poskytovania sociálnych služieb alebo musí dofinancovávať fungovanie škôl z vlastných prostriedkov z dôvodu nepostačujúceho normatívu z ministerstva školstva.

Neznamená to však, že rozvoj kraja sa zastaví. Vďaka európskym zdrojom plánuje kraj zrekonštruovať viaceré cesty a mosty, investovať do škôl a školských zariadení či do obnovy zariadení sociálnych služieb a budov kultúrnych inštitúcií,“ povedala Štepáneková.

Rozhodli sme sa sústrediť na to, aby sme uskutočnili čo najviac úspešných projektov z prostriedkov európskych fondov a podobných finančných mechanizmov. Investičné projekty sú plánované v rozpočte na rok 2024 v celkovej výške 77 miliónov eur.  Povinné spolufinancovanie týchto projektov však musíme vykryť z dodatočných úverových zdrojov, preto dnes zastupiteľstvo schválilo aj nový dlhodobý investičný úver vo výške 9 miliónov eur,“ pokračoval predseda BBSK Ondrej Lunter.

Zostavovanie rozpočtu bolo tento rok v dôsledku katastrofálnych dopadov daňového bonusu predchádzajúcej vlády mimoriadne náročné. BBSK prišiel v tomto roku o viac ako 16 miliónov eur a v rozpočte 2024 očakáva ešte o 2 milióny vyšší výpadok daňových príjmov oproti aktuálnemu roku. Na druhej strane sa však musí vysporiadať s rastom výdavkov, ktoré sú z týchto príjmov financované. Za tento rast však zodpovednosť nenesie. 

Tento rast je ovplyvnený externými faktormi, najmä druhou fázou valorizácie platov zamestnancov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ktorá je platná od septembra tohto roka. Dopad na zvýšenie výdavkov na osobné náklady zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb, kultúrnych inštitúciách a školských zariadeniach očakávame medziročne vo výške cca 5,1 milióna eur. Dopad inflácie sme vyčíslili na predpokladané 2 milióny eur, ktoré súvisia najmä s rastom výdavkov na nákup tovarov, potravín a služieb,“ hovorí Andrea Holubčíková, riaditeľka Odboru financií Úradu BBSK.

Rovnako ako pri zostavovaní rozpočtu na rok 2023, ani aktuálny rozpočet nepočíta s prostriedkami na poskytovanie dotácií na základe VZN. V schválenom rozpočte je zahrnutých v tejto chvíli len 50-tisíc eur na rozvoj sociálnych služieb pre seniorov a 150-tisíc eur na rozvoj a podporu zdravotníctva. 

Rovnako, ako vlani platí, že ak sa situácia zlepší, dotácie sú prvá položka na zozname, kde prostriedky uvoľníme. Napriek nepriaznivým prognózam sa nám podarilo aj tento rok podporiť viaceré dobré projekty, s ktorými prišli obce či občianske združenia. Samozrejme, nebolo to v takej sume ako v roku 2022, kedy sme na dotáciách rozdelili 2,7 milióna eur,“ zakončil Lunter.

Pridaj komentár