ROŽŇAVA: Nemocnica sv. Barbory má 30 rokov, ročne ňou prejde 230 000 ľudí

Nemocnica sv. Barbory Rožňava

ROŽŇAVA – Nová nemocnica v Rožňave bola slávnostne otvorená v októbri roku 1993. Otvorenie novej budovy nemocnice prinieslo rozvoj zdravotnej starostlivosti v celom regióne. Dnes je Nemocnica sv. Barbory už viac ako 11 rokov nemocnica súčasťou siete Penta Hospitals Slovensko, počas ktorých sa do nej preinvestovalo 12 miliónov eur, z toho päť miliónov z eurofondov. Vďaka nim prešlo podľa vedenia nemocnice aspoň čiastočnou rekonštrukciou každé zo súčasných oddelení.

Pri tejto príležitosti sa v priestoroch mestskej radnice uskutočnila slávnostná akadémia, v rámci ktorej vedenie nemocnice venovalo špeciálne poďakovanie bývalým riaditeľom a dvom súčasným medicínskym osobnostiam rožňavskej nemocnice.

Keď sme rožňavskú nemocnicu v roku 2012 preberali do siete, mala existenčné problémy. Za posledných jedenásť rokov sme do nemocnice investovali takmer 12 miliónov eur. Výraznou premenou prešla vďaka eurofondovým projektom, v rámci ktorých sa v nedávnej minulosti vybudoval nový urgentný príjem a moderný gynekologicko-pôrodnícky klaster s neonatológiou. Modernizáciou prešla rádiológia, operačné sály, ako aj lôžkové oddelenia,“ zdôraznil Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete Penta Hospitals Slovensko.

Z pohľadu siete má nemocnica podľa nehovýraznú kompetenciu v psychiatrickej liečbe, pri ktorej plní výraznú nadregionálnu funkciu s celonárodným dosahom. „Najbližšia perspektíva bude aj naďalej postavená na poskytovaní kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov okolitého regiónu. Zároveň neustále pracujeme na zlepšovaní pracovným podmienok, aby nemocnica mala dostatok kvalitných zdravotníkov,“ doplnil Čuha.

Som hrdý na každého jedného kolegu, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti a tým prispieva k jej dostupnosti a skvalitňovaniu v našom regióne. Rožňavskej nemocnici prajem veľa ďalších rokov plných spokojných pacientov, ako aj spokojných zamestnancov, pretože bez nich by sme tu neoslavovali 30. výročie,“ uviedol Viktor Halíř, riaditeľ Nemocnice Penta Hospitals Rožňava.

Nemocnica s históriou od 70. rokov

Nemocnica v Rožňave bola postavená na začiatku 70. rokov minulého storočia.. K rozvoju zdravotníctva v regióne prispel aj fakt, že tu bol rozvinutý banícky priemysel. Na jeseň 14. októbra 1993 sa otvorila nová nemocnica, ktorá bola pomenovaná po patrónke baníkov ako Nemocnica sv. Barbory.Jej súčasťou bola i poliklinika.

Súčasťou siete Penta Hospitals Slovensko je rožňavská nemocnica od roku 2012. Po vstupe do súkromnej siete prebehli v nemocnici viaceré investície. Prebehla rekonštrukcia jednotlivých oddelení, otvoril sa nový urgentný príjem, ako aj psychiatrické oddelenia a liečebná psychiatria. Vďaka spomínanej investícii je práve psychiatria najväčším oddelením v rožňavskej nemocnici.

Ročne Nemocnica sv. Barbory hospitalizuje vyše 10 000 pacientov a na urgentnom príjme vyšetrí viac ako 21 000 ľudí. Za rovnaké obdobie ambulanciami prejde takmer 230 000 pacientov.

Ocenenie zamestnancov

Počas pondelkovej slávnostnej akadémie v historických priestoroch mestskej radnice nemocnice venovala špeciálne poďakovanie celkovo desiatim bývalým riaditeľom rožňavskej nemocnice a dvom súčasným medicínskym osobnostiam.

Osobne sa podujatia zúčastnili predchádzajúci riaditelia Csaba Čajka, Peter Krokavec, Marta Hlaváčová a Dušan Suchý. Ocenenými primármi boli Jana Grešková, primárka psychiatrického oddelenia a psychiatrickej liečebne, a Jozef Banykó, primár chirurgického oddelenia. Obidvaja nastúpili do nemocnice ešte pred otvorením novej budovy. Primár Banykó v nej pracuje dokonca od roku 1977.

Celý večer sprevádzala so svojimi speváckymi vystúpeniami Karmen Pál-Baláž a spoločenské tance predviedol tanečný klub SAMBED. Súčasťou programu bolo aj video k 30. výročiu nemocnice, kde sa zamestnanci vrátili na začiatok cesty rožňavskej nemocnice. Nechýbali ani videoblahoželania známych Rožňavčanov, medzi ktorými nechýbali Peter Cmorík, atletické reprezentantky sestry Danka a Janka Velďákové, herečka Alena Ďuránová alebo najúspešnejšia slovenská paraolympionička Henrieta Farkašová.

Pridaj komentár