TISOVEC: Prameň Rimavy dostal nový šat, turisti z KOS Rimavská dolina pri ňom obnovili prístrešky

Prameň Rimavy

TISOVEC – Prameň rieky Rimava sa vďaka členom turistického oddielu KOS Rimavská dolina so sídlom v Tisovci zaskvel v novom šate. Zrenovovali prístrešok nad prameňom a altánok s posedením, ktoré vybudovali ešte v roku 2009.

Zub času sa však na týchto drevených stavbách v horskom prostredí počas 14 rokov nezanedbateľne podpísal. „Pri ostatnej brigáde, keď sme natierali prístrešok s lavicami a stolom, sme spozorovali opotrebovanosť strešnej krytiny. Na konci mája 2023 sme preto podali projekt v grantovom programe ‚Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron‘, ktorého zámerom bolo získať finančné prostriedky na výmenu pôvodných, už zubom času poznačených šindľov na strieškach prístreškov za nové,“ uviedol pre Sobotnik.sk Dušan Kojnok z turistického oddielu KOS Rimavská dolina.

Autori boli s projektom úspešní a tak počas letných a jesenných dní postupne pripravovali a realizovali práce na rekonštrukcii striešok pri prameni. „V rámci projektu sa rozobrala poškodená drevená konštrukcia striešky nad prameňom Rimavy, ako aj strechy v altánku s posedením, vrátane všetkých šindľov. Následne sa vymenilo poškodené latovanie strechy aj striešky a zároveň sa všetky staré šindle na obidvoch strieškach nahradili novými,“ priblížil Kojnok postup prác.

Doplnil, že pred výmenou striešok na oboch prístreškoch boli na niekoľkých brigádach všetky nové šindle postupne kompletne natreté ekologickou farbou. „Do projektu boli zapojení hlavne dobrovoľníci z turistického oddielu KOS Rimavská dolina v Tisovci, ale aj členovia Komisie stavebnej a cestovného ruchu pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci,“ ozrejmil.

Prameň zveľadili už pred 14 rokmi

Prístrešok nad prameňom Rimavy spolu s prístreškom a posedením pre turistov vybudoval turistický oddiel KOS Rimavská dolina a členovia Komisie podnikateľskej cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pri MsZ v Tisovci v roku 2009. Projekt „Sedí hoľa na prameni“ bol vtedy podporený Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron (MP – ČH).

Následne v jesenných mesiacoch toho istého roka vďaka ďalšiemu podporenému projektu v Partnerstve MP – ČH osadili tri kusy informačných panelov. Jeden z nich bol osadený na autobusovej zastávke v Tisovci so základnými informáciami o trase a o tom, ako sa k prameňu návštevníci dostanú (v súčasnosti je panel pred reštauráciou Centrál).

Prístrešok pri prameni Rimavy

Ďalšie dva panely sú osadené priamo v prístrešku s posedením pri samotnom prameni pod Fabovou hoľou. Na týchto paneloch sú informácie o prítokoch Rimavy a o flóre a faune vyskytujúcej sa v tejto oblasti.

Pokračovaním projektov „Sedí hoľa na prameni“ a „Informačné panely prameňa Rimavy“ bol ďalší, pod názvom „Spoznajte prameň Rimavy“. Jeho zámerom bolo s prameňom Rimavy oboznámiť turistov a návštevníkov aj v ďalších dvoch frekventovaných turistických lokalitách a to na sedle Burda a pri salaši na Zbojskej. Stalo sa tak práve osadením ďalších dvoch nových informačných panelov so základnými údajmi o trasách a prístupnosti k prameňu.

Na všetky tri projekty nadväzoval projekt „Sadnime si opäť k prameňu pod hoľou“, kedy bolo potrebné zrekonštruovať prístrešok pri prameni Rimavy, výrazne poškodený veternou kalamitou v polovici mája 2014. Od vybudovania prístreškov a sprístupnenia prameňa Rimavy v roku 2009 sa pravidelne zabezpečovala údržba a ochrana miesta pod Fabovou hoľou členmi TO KOS Rimavská dolina a Komisie podnikateľskej a cestovného ruchu pri MsÚ v Tisovci.

Pri realizácii projektu sa podieľal, ako miestny partner, Mestské lesy Tisovec, spol. s r. o., ktorý zabezpečil výrobu drevených šindľov a lát na prekrytie striešok, tiež dopravu materiálu do lokality a odborne dozoroval rekonštrukciu striech. Realizáciou tohto projektu sa opätovne prispelo k spríjemneniu putovania širokej verejnosti po kútoch regiónu a zabezpečil sa plynulý prechod náučným chodníkom ako súčasť ponuky Partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron.

Projekt „Prameň Rimavy v novom šate“ bol zastrešený a realizovaný členmi KST TO KOS Rimavská dolina a finančne podporený aj mestom Tisovec ale hlavne Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron z Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“. Ďakujeme.

Aktívni tisovskí turisti

Členovia TO KOS Rimavská dolina sa dlhodobo zapájajú do budovania, opráv a údržby náučných chodníkov v katastri mesta Tisovec. Finančné prostriedky si musia obstarať cez rôzne projekty, granty, alebo z vlastných zdrojov a týmto spôsobom preukazujú svoj iniciatívny a proaktívny prístup k prírode a krajine, ktorú si vážia, starajú sa o ňu a ochraňujú ju.

Zámerom je aj inšpirovať ďalších a hlavne mladých ľudí k dobrovoľníctvu zameranému na zatraktívňovanie územia Partnerstva MP-ČH a vlastným príkladom ich viesť k lokálpatriotizmu k svojmu mestu aj regiónu,“ zakončil Kojnok.

Foto: facebooková stránka KST TURISTICKÝ ODDIEL KOS Rimavská dolina so sídlom v Tisovci

Pridaj komentár