RIMAVSKÁ BAŇA: Náučný chodník SNP bol rozšírený o nové stanovištia a sochy

RIMAVSKÁ BAŇA – Náučný chodník SNP Bojisko Rimavská Baňa je bohatší o nové sochy vojakov, altánok, smerové tabule a informačné tabule, ktoré zvýšia komfort návštevníkov a ešte bližšie priblížia históriu spojenú s touto lokalitou a témou SNP. Informovala o tom Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Gemer.

Spomínaný náučný chodník je súčasťou tematickej trasy Cesta SNP Gemerom-Malohontom, ktorá mapuje historické udalosti vojnových rokov so zameraním na náš región. Každé zastavenie na trase chodníka približuje určité udalosti, ktoré sa na tom konkrétnom mieste v minulosti odohrali, čo robí tematickú trasu ako aj jej zastavenia autentickými.

Ide o nenáročnú trasu po miestach skutočných bojov. Prevedie vás popri zrekonštruovaných bunkroch a zákopoch, kde objavíte povstaleckých vojakov. Teda nie úplne skutočných, ale po novom už štyri sochy vojakov, pri ktorých sa môžete odfotiť,“ uviedol výkonný riaditeľ OOCR GEMER Jaroslav Hric.

Náučný chodník SNP – Bojisko Rimavská Baňa mapuje bitku medzi povstaleckým peším práporom „NARCIS“ a útočiacou nemeckou ,,Kampfgruppe Sonne“. Na siedmich zastaveniach informuje o vyhlásení SNP, formovaní 1. ČSA na Slovensku, príprave obrany obranného úseku č. 6 pri Rimavskej Bani a detailný priebeh udalostí. Špecifikom náučného chodníka sú znázornené obranné postavenia povstalcov a obnovený autentický guľometný bunker na kóte „Hrb“.

Dokončením II. etapy chodníka sme rozšírili existujúci chodník o nové zastavenia. Vďaka finančnej podpore BBSK sme spolu s obcou Rimavská Baňa vybudovali drevený altánok pri studničke a osadili smerovacie tabule pre zlepšenie orientácie na trase. V spolupráci s obcou Rimavské Zalužany sa nám podarilo uspieť s projektom „Povstalci v horách“, kde sme získali finančnú podporu z dotácie Ministerstva obrany SR. Vďaka tomuto projektu pribudli na kóte Háj dve nové sochy povstaleckých vojakov a doplnili sme informácie o udalostiach, ktoré boli spojené s bojmi v okolí obcí Rimavské Zalužany a Rimavská Baňa“ priblížil autor projektu, historik Viktor Brádňanský.

Viac o tomto chodníku sa dočítate v našom staršom článku.

Pridaj komentár