Rimavská Sobota môže v budúcnosti prísť o jedného viceprimátora

Rimavská Sobota je v súčasnosti v rámci regiónov Gemer-Malohont a Novohrad jediné mesto, ktoré má dvoch viceprimátorov. V budúcnosti však v súvislosti s nepriaznivým demografickým vývojom a súvisiacimi legislatívnymi obmedzeniami môže dôjsť k zmene a zníženiu . Podobný prípad sa nedávno udial v Brezno.

Platná legislatíva týkajúca sa samosprávy totiž určuje, že dvoch viceprimátorov môžu mať len mestá s minimálne 20 000 obyvateľmi. V prípade Rimavskej Soboty je zatiaľ táto podmienka splnená, keďže ku koncu roka 2022 mala podľa údajov Štatistického úradu SR 21 527 obyvateľov.

Podobne ako v mnohých iných mestách a dedinách však počet jej občanov klesá. Na spomínanej stránke Štatistického úradu je vidieť, že ešte v roku 2020 mala Rimavská Sobota o zhruba 2000 obyvateľov viac. Tento prudší pokles v posledných dvoch rokoch však zaznamenali aj iné sídla a súvisí s pandémiou COVID-19, počas ktorej bola zvýšená úmrtnosť hlavne starších ľudí.

Keďže od hranice 20 000 obyvateľov delí mesto na Gemeri ešte dostatočná rezerva, je veľmi pravdepodobné, že v tomto volebnom období sa celkový počet obyvateľov nad ňou udrží a obaja viceprimátori, Jozef Tóth a Attila Halász, budú môcť dokončiť svoje funkčné obdobia.

V Brezne vydržal druhý viceprimátor len deväť mesiacov

Iná situácia ale nastala v neďalekom Brezne, kde boli donedávna tiež dvaja viceprimátori, Miroslav Fašang a Andrej Barančok, ktorý bol predtým hovorcom mesta Lučenec i poslaneckým asistentom primátorky Alexandry Pivkovej.

Barančok bol do funkcie primátorom Tomášom Abelom vymenovaný v januári tohto roka, ale už v októbri ho musel odvolať, pretože počet obyvateľov tejto horehronskej metropoly klesol pod 20 000 – k tomuto číslu jej chýbalo 40 ľudí. Zaujímavosťou je, že pred desiatimi rokmi malo Brezno takmer rovnaký počet obyvateľov, ako dnes Rimavská Sobota – 21 534.

Andrejovi ďakujem za príkladnú spoluprácu a prácu pre mesto a obyvateľov a zostáva v našom úzkom tíme naďalej, keďže vedie kanceláriu primátora a celú agendu týkajúcu sa informovania našich obyvateľov,“ napísal brezniansky primátor v súvislosti s odvolaním Barančoka.

V Lučenci je iba jeden, V R. Sobote už roky dvaja

V Rimavskej Sobote boli dvaja viceprimátori aj v minulom volebnom období. Prvým bol Ladislav Rigó, ktorý však bol dlhodobo práceneschopný pre zranenia, ktoré utrpel pri dopravnej nehode. Začiatkom januára 2022 ho preto vystriedal Jozef Tóth. Druhou viceprimátorkou bola Andrea Andrášiová, ktorá už do súčasného zastupiteľského zboru nebola zvolená.

V rámci regiónov Gemer-Malohont a Novohrad sú len dve mestá, ktoré majú nad 20 000 obyvateľov a teda by mohli mať dvoch viceprimátorov. Tým druhým sídlom je Lučenec, kde ku koncu vlaňajška žilo 25 364 obyvateľov. Toto najväčšie mesto južných okresov však má už roky iba jedného viceprimátora, Pavla Baculíka.

Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár