REVÚCA: Mestské kultúrne stredisko rekonštruujú

REVÚCA – Mestské kultúrne stredisko v Revúcej (MsKS) prechádza modernizáciou. Vďaka Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v zastúpení Ministerstva kultúry SR sa podarilo obnoviť divadelnú sálu a pribudlo aj nové vybavenie. Samospráva o tom informovala na svojej oficiálnej facebookovej stránke.

„Zmodernizovalo sa materiálno-technické a technologické vybavenie, čím sa zvýšila kvalita poskytovaných služieb. Obstaralo sa a nainštalovalo technické vybavenie pre audiovizuálne štúdio pre potreby streamu a strih videa, či archiváciu kultúrnych podujatí,“ ozrejmila samospráva.

Novinkou je podľa nej aj svetelná technika, ozvučenie a projekcia v divadelnej sále. „Obstaraním žiaričov a čističky vzduchu sa zlepšili hygienické štandardy MsKS. Celkové náklady na tento projekt sú vo výške presahujúcej 212 000 eur, z toho výška príspevku je 179 580 eur,“ doplnila.

Nevyhnutné boli aj investície do kanalizácie v MsKS, ktorej časté upchávanie spôsobovalo vytápanie prízemia splaškami. Náklady na rekonštrukciu boli v celkovej výške 32 298 eur.

Súčasťou zmien MsKS je aj vynovenie priestorov mestskej knižnice S. Reussa, ktorej skolaudovanie prebehne začiatkom februára 2024. Náklady na rekonštrukciu boli vo výške 109 973 eur, pričom Fond na podporu umenia poskytol sumu nenávratného príspevku vo výške 82 000 eur.

„Celkovo sa nám z mimorozpočtových zdrojov podarilo na rekonštrukciu Mestského kultúrneho strediska získať viac ako 261 000 eur,“ zakončilo mesto.

Foto: Sobotnik.sk, Mestské kultúrne stredisko Revúca

Pridaj komentár