Ťažba dreva v Národnom parku Muránska planina je o tretinu nižšia

Muránska planina

MURÁNSKA PLANINA – Od začiatku tohto roka do konca augusta Správa Národného parku Muránska planina zrealizovala ťažbu v objeme 17 477 m3 drevnej hmoty. Informoval o tom jej riaditeľ Ján Šmídt.

Väčšina ťažby, až 99 % bola ťažba náhodná. To znamená, že išlo o spracovanie kalamity, ktorej vykonanie ukladá obhospodarovateľom lesov zákon o lesoch. Zvyšné jedno percento predstavovali výchovné zásahy v predrubných porastoch,“ konkretizoval Šmídt.

Celkové ťažbové práce, ktoré má Správa Národného parku Muránska planina objednané u dodávateľov v roku 2023 predstavujú objem 40 000 m3 na porastovej ploche 15 083 ha. „V bezzásahovej zóne A národného parku, ktorá predstavuje 41 % územia národného parku, sa žiadna ťažba nevykonáva. Programy starostlivosti o lesy umožňujú v národnom parku vykonávať ťažbu priemerne v objeme približne 60 000 m3 ročne. Plánovaná ťažba Správy Národného parku Muránska planina v roku 2023 teda predstavuje približne dve tretiny možnej úmyselnej ťažby,“ objasnil riaditeľ.

Na porovnanie, pred reformou národných parkov a prevzatím správy štátnych pozemkov v národnom parku Správou NP Muránska planina bol podľa údajov vyplývajúcich zo štúdie TU Zvolen (Prognóza dopadov zonácie Národného parku Muránska planina na subjekty lesného hospodárstva pôsobiace v regióne Muránskej planiny) v rokoch 2017 až 2019 priemerný ročný objem ťažieb 158 129 m3 drevnej hmoty, ktoré zrealizovali Lesy SR, š. p. na ploche národného parku a chráneného areálu Stolica na porastovej ploche 17 706 ha. Z uvedeného objemu predstavovali náhodné ťažby 89 %.

Správa Národného parku Muránska planina považuje za potrebné uviesť na pravú mieru aj nepravdivé tvrdenia politikov, že nadmerne ťaží drevo a to v období, keď je takáto ťažba zakázaná.

V Národnom parku Muránska planina štátne aj neštátne subjekty obhospodarujúce les môžu vykonávať náhodnú ťažbu mimo zóny A celoročne a nie sú v tomto zmysle limitované žiadnym zákazom alebo obmedzením vyplývajúcim z rozhodnutia orgánu ochrany prírody alebo iným zákazom,“ zakončil Šmídt.

Pridaj komentár