VEĽKÝ KRTÍŠ: Klienti domova dôchodcov a domova sociálnych služieb dostali priestory na krajší život

Veľký Krtíš
DD a DSS Veľký Krtíš – zrekonštruovaná bytovka

VEĽKÝ KRTÍŠ – Štrnásť klientov Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb (DD a DSS) vo Veľkom Krtíši nájde svoj nový domov v moderných bezbariérových bytoch, kde budú žiť nezávislejší život. Umožnila to rozsiahla obnova bytovky v areáli zariadenia, ktorá prebiehala počas aktuálneho roka.

Do rekonštrukcie bytovky v areáli DD a DSS investoval Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) 927 000 eur z vlastných zdrojov. Budova prešla kompletnou obnovou vrátane zateplenia, novej strechy, výmeny okien a komplexnej obnovy interiéru. Pre klientov zariadenia tak vznikli moderné a bezbariérové priestory, ktoré im umožnia žiť čo najviac samostatne.

Veľký Krtíš
Klienti DD a DSS Veľký Krtíš

V rámci rekonštrukcie tu vzniklo celkom päť bytov za účelom podporovaného bývania a podpory samostatného bývania s celkovou kapacitou 14 osôb a jeden byt pre zamestnancov. Všetky priestory sú navrhnuté a vybavené tak, aby vyhoveli aj klientom s obmedzeniami pohybu či orientácie. Pribudol bezbariérový prístup do budovy, nový vstup zo zadnej časti, nový výťah, prístupový chodník a bezbariérové prvky v bytoch i spoločných priestoroch.

Podpora a rozvoj sociálnych služieb je našou prioritou aj napriek ťažkým časom, v akých sa samosprávy ocitli. A projektom vo Veľkom Krtíši to nekončí. Vďaka prostriedkom z európskych zdrojov a Plánu obnovy sa v budúcom roku pustíme do ďalších desiatich projektov v oblasti sociálnych služieb v celkovej hodnote viac ako 3,4 milióna eur. Počítame napríklad s výstavbou nových zariadení v Červenej Skale, Heľpe či v Žiari nad Hronom,“ povedal počas dnešného slávnostného otvorenia zrekonštruovaných priestorov predseda BBSK Ondrej Lunter.

Interiér zrekonštruovanej budovy

Objekt bytovky bol v pôvodnom stave od roku 1981 a dnes sa jeho dispozičné riešenie kompletne zmenilo v súlade s princípmi univerzálneho plánovania.

Chceme poskytovať sociálnu službu podľa individuálnych potrieb prijímateľov, aby tu mohli žiť svoj nezávislý, samostatný život pod dohľadom našich odborných zamestnancov a aby sa tu cítili ako v prirodzenom domácom prostredí,“ povedala riaditeľka DD a DSS Veľký Krtíš Júlia Černajová.

Ide o obrovskú investíciu a pomoc pre sociálne odkázaných. Sme v rámci samosprávnych krajov jedineční, pretože toto bývanie sme zrekonštruovali z vlastných zdrojov a tiež sme sa na týchto ľudí pozreli inými očami. Kým zvyčajne sa investuje do zariadení pre starých ľudí, my sme investovali aj do mladých ľudí s hendikepom, ktorí potrebujú našu pomoc,“ uzavrela Božena Kováčová, predsedníčka komisie sociálnych vecí a marginálnych skupín Zastupiteľstva BBSK.

Interiér zrekonštruovanej budovy v areáli DD a DSS Veľký Krtíš

História DD a DSS Veľký Krtíš siaha do roku 1981, keď vznikol ešte len ako domov dôchodcov. Na DD a DSS sa zmenil v roku 2011. V súčasnosti je jeho celková kapacita 142 klientov a ide tak o jedno z najväčších zariadení sociálnych služieb v celom Banskobystrickom kraji.

Pridaj komentár