Deti zo štyroch škôl okresu R. Sobota mali workshopy so Šarlotou Bottovou

Workshopy Šarlota Bottová

HNÚŠŤA – Občianske združenie Klub rómskych aktivistov v SR so sídlom v Hnúšti od septembra do decembra 2023 zrealizovalo maliarske workshopy na štyroch základných školách v okrese Rimavská Sobota. Na spoluprácu v rámci tohto projektu si prizvali maliarku Šarlotu Bottovú.

Workshopy zorganizovali pre deti prvého aj druhého stupňa ZŠ, ktoré môžu mať vzťah k výtvarnému umeniu, ale nemusia nič vedieť o umeleckej činnosti a touto formou a spôsobom ich organizátori chceli k umeniu dostať. „Tiež sme sa zameriavali aj na deti a mládež, ktoré majú blízko k maliarstvu, alebo sa mu chcú priučiť a venovať sa mu v budúcnosti,“ vysvetlila realizátorka projektu Mária Demeová z Komunitného centra Hnúšťa.

Do projektu sa zapojili základné školy z Hnúšte, Klenovca, Rimavskej Bane a Hrachova.

Týmto projektom s oficiálnym názvom ‚Umeleckou činnosťou ku svojim koreňom‘ sme chceli reagovať na absentujúcu umeleckú tvorivosť a maliarske umenie v rómskej tematike a priviesť deti a mládež z marginalizovaných komunít, ako aj zo sociálneho znevýhodneného prostredia ku umeleckému cíteniu a tvorivosti. V mnohých z nich drieme, ale nevedia svoje talenty objaviť, pretože nie sú motivovaní a podporovaní, či už z rodín alebo zo svojho okolia,“ dodala Demeová.

Workshopy Šarlota Bottová

Ako ďalej pokračovala, Šarlotu Bottovú oslovili a prizvali do projektu z toho dôvodu, že mala zaujímavú umeleckú cestu. Na workshopoch predstavila nielen svoju tvorbu a porozprávala o sebe a svojom príbehu, ale zároveň na každej škole zrealizovala workshopy, kde priamo deti a mládež motivovala ku umeleckej tvorivosti a maliarskemu umeniu priamymi maliarskymi aktivitami s rómskymi prvkami či symbolmi.

Projekt sa mohol zrealizovať vďaka finančnej podpore Fondu pre podporu kultúry národnostných menšín, ktorému organizátori touto cestou ďakujú.

Pridaj komentár