Dve nové štvrte rodinných domov v R. Sobote nevzniknú. Jedna definitívne, druhá len zatiaľ

Vizualizácia domov, ktoré mali vzniknúť v R. Sobote

RIMAVSKÁ SOBOTA – Možnosti nového bývania v Rimavskej Sobote mali rozšíriť dve lokality, určené na výstavbu rodinných domov. Prvý z projektov je s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou už definitívne minulosťou, druhý sa nateraz odkladá.

V prvom uvádzanom prípade ide o lokalitu za bývalou Hypernovou, kde sa o výstavbe rodinných domov hovorilo už od roku 2011. Vzniknúť tam malo až 131 jednotlivých pozemkov pre rodinné domy v obytnej zóne, ktorú chcela pripraviť spoločnosť Homeville. Na stránke spoločnosti sa stále nachádzajú informácie o tomto projekte, vrátane situačného plánu. Podľa neho mala výstavba prebiehať v štyroch etapách a súčasťou projektu bol i park s menším jazerom.

O téme sme písali v roku 2020 v článku, v ktorom technický manažér Karol Kovács informoval o problémoch sprevádzajúcich prípravu tohto zámeru. Jedným z hlavných bolo zvýšenie úrovne pozemkov o zhruba pol metra, aby neboli nižšie ako koruna hrádze. Na tento účel potrebovali množstvo zeminy, ktorú sa im nepodarilo získať. K plánovanej obytnej zóne bolo vytvorené aj slepé rameno kruhovej križovatky na Hostinského ulici, ale celý zámer inak zostal len na papieri.

Kruhová križovatka so slepým ramenom v R. Sobote, kam nezodpovední ľudia nelegálne vyvážali odpad. Foto: Google Street View
Kruhová križovatka v R. Sobote so slepým ramenom, kam nezodpovední ľudia nelegálne vyvážali odpad. Foto: Google Street View

Koncom roka 2023 spoločnosť Homeville požiadala o opätovné predĺženie nájmu príslušných pozemkov v R. Sobote. „Nájomná zmluva bola uzatvorená v roku 2014, keď bola výška nájmu stanovená na jedno euro za celok a rok. V roku 2021 bola zmluva predĺžená do konca roka 2023 a nájomné bolo schválené na 207 eur za hektár a rok,“ konkretizovala na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) Dana Fekiačová z majetkového oddelenia Mestského úradu Rimavská Sobota.

Mesto zmluvu nepredĺžilo

Poslanec Peter Gulik na margo uvedeného bodu uviedol, že by nebolo vhodné predlžovať nájomnú zmluvu, keď za toľké roky nedokázala spoločnosť nič spraviť. „Skôr by som povedal, aby sme to využili my na rozvoj, buď investičnej bytovej výstavby (IBV), alebo iných možností, ktoré sa nám tam ponúkajú,“ podotkol Gulik.

S jeho názorom súhlasil aj poslanec Roman Vaľo. Zároveň pripomenul, že počas rokov výpožičky sa spoločnosť o lokalitu nestarala. „Súčasný stav je taký, že je celá zarastená agresívnymi náletovými burinami, na čo ma upozorňujú občania. Spôsobuje to problém aj poľnohospodárom okolo,“ poznamenal.

Naopak, poslanci Zsolt Főző a Viliam Vaš navrhovali možnosť predĺžiť zmluvu ešte o rok a až potom ju prehodnotiť. S tým nesúhlasil poslanec Obaidullah Mir. „Ak nikto nič neurobil za tie roky, nepredpokladám, že za ďalší rok to spraví,“ povedal. Upozornil, že by sa museli zmeniť aj podmienky nájmu v zmysle novej legislatívy.

Rozpravu k tomuto bodu nakoniec odľahčene zakončil Vaľo. „V minulosti aj pán primátor Šimko vyhlásil, že ak z tejto investície niečo bude, tak on bude tureckým farárom. No a z tejto investície nie je nič, ani on nie je tureckým farárom a ja nevidím dôvod na predlžovanie tejto agónie,“ zdôraznil poslanec.

Pán Vaľo, viete, že máte pravdu? Je to tak,“ reagoval s úsmevom primátor vo vzácnej chvíľke zhody so svojím názorovým oponentom. Doplnil, že predĺženie nájomnej zmluvy o rok nepovažuje za šťastné riešenie, keďže infraštruktúra lokality mala byť zrejme postavená z eurofondov, čo nevyšlo.

Bolo tam potrebné vybudovať plyn, elektrinu, vodu a kanalizáciu. Za druhé, navýšiť pozemky a vybudovať ochrannú hrádzu popri Rimave, ale nielen z pravej strany toku, ale aj z druhej strany,“ ozrejmil s tým, že nevidí šancu na získanie prostriedkov na tento účel.

Poslanci nakoniec predĺženie nájmu neodsúhlasili. Je teda prakticky isté, že štvrť rodinných domov na tomto mieste nevznikne, minimálne podľa projektu spoločnosti Homeville. Poslanec Vaľo však podotkol, že mesto by mohlo skúsiť vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na prípadného investora, ktorý by v danej lokalite vybudoval infraštruktúru pre výstavbu domov.

IBV Sobôtka sa posúva minimálne o rok

Na decembrovom zasadnutí MsZ v R. Sobote sa však preberala aj otázka druhej zóny na IBV, ktorá má vzniknúť na Sobôtke, pri ceste I/16 smerom na Lučenec. Na stav jej prípravy a formu realizácie sa pýtal poslanec Gulik.

Je to rozparcelované, máme tam 132 pozemkov. Momentálne riešime projektovú dokumentáciu, čo sa týka napojenia na cestu I/16 Lučenec – Košice. Sú tam isté problémy,“ ozrejmil primátor. Konkrétne ide o dopravno-kapacitné posúdenie premávky v tomto úseku, ktoré podľa neho nie je možné realizovať predtým, ako bude dokončená výstavba turbookružnej križovatky na Sobôtke, čo by malo byť v júli alebo auguste 2024.

Sme preto v sklze. Na vybudovanie infraštruktúry IBV budeme potrebovať cca 14 až 16 miliónov eur a zrejme nebudeme mať iné východisko, ako predávať tieto pozemky s tým, aby sme získali finančné prostriedky a na základe toho mohli urobiť výberové konanie na dodávateľa inžinierskych sietí,“ vysvetlil Šimko.

S predajom by mesto rado začalo už v tomto roku 2024. Občania, ktorí si pozemky kúpia, ale budú musieť podľa primátora na vybudovanie infraštruktúry čakať pár mesiacov a dovtedy im mesto nebude môcť vydať ani stavebné povolenie.

Na tomto poli pri R. Sobote má vzniknúť nová IBV Sobôtka

Ako dodal, ak si mesto nechce vziať úver spomínaných 14 miliónov eur, jediným riešením je práve postupný predaj pozemkov záujemcom. „Je to také previazané, všetko stojí na financiách,“ uviedol Šimko, podľa ktorého zatiaľ nie je možné povedať, kedy by sa mohla začať výstavba.

Ako nadviazala vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ R. Sobota Eva Muráriková, mesto si už objednalo projektovú dokumentáciu na preloženie elektrického vedenia z danej lokality, ktorá sa už spracováva. „Budeme to musieť zaplatiť na naše náklady,“ upozornila.

Šimko konkretizoval aj predpokladanú cenu pozemkov, ktorá by sa mohla pohybovať na úrovni okolo 50 až 60 eur za meter štvorcový. „Ak si niekto myslí, že je to veľa, tak sa mýli, lebo napríklad v Banskej Bystrici stojí meter štvorcový stavebného pozemku 220 eur,“ porovnal.

Pripustil však, že aj túto lokalitu by mesto ponúklo potenciálnemu investorovi, ktorý by pre individuálnych stavebníkov pripravil stavebné pozemky. Konečné slovo v tejto veci budú mať poslanci, isté však je, že do dobudovania kruhovej križovatky sa veci ďalej nepohnú a mesto tak stratí minimálne jeden rok. Začiatok výstavby domov v tejto lokalite v R. Sobote sa tak posunie minimálne na rok 2025.

Pridaj komentár