Pravítko v pošve dievčaťa či opakované znásilnenie chlapcov. Správa generálnej prokuratúry spomína hrozné veci aj v polepšovniach Čerenčany a Tornaľa

ČERENČANY/TORNAĽA – Reedukačné centrá (RC), ľudovo nazývané polepšovne, sú zariadenia určené na vzdelávanie a výchovu sociálne, mravne a emocionálne narušených detí a mládeže. Často sú to problémové deti, ktorých výchovu rodičia nezvládajú.

Rozhodne však nejde o žiadne väznice, v ktorých by „chovanci“ mali byť svojvoľne trestaní, bití či dokonca sexuálne zneužívaní. Napriek tomu sa to za múrmi týchto zariadení deje vo veľkej miere, ako ukazuje aktuálna správa Generálnej prokuratúry (GP) SR.

Jej zamestnanci vykonali v priebehu roka 2023 neohlásené kontroly vo všetkých 13 reedukačných centrách (RC) na území Slovenska. Ako sa konštatuje v danej správe, v každom centre boli zistené závažné poznatky o porušovaní zákonnosti a o porušovaní práv umiestnených detí. Týka sa to aj dvoch RC v našich regiónoch, konkrétne RC Čerenčany a RC Tornaľa.

Spánok v zamrežovanej izbe na karimatke

Reedukačnému centru Čerenčany vytýkajú zamestnanci GP celý rad nedostatkov. Okrem iného je to alarmujúci stav prevádzkovej hygieny. Tento problém zistili zamestnanci GP okrem Čerenčian ešte v ďalších siedmich zariadeniach.

Druhým nedostatkom bolo nedodržanie základnej výmery izby, kde má na jednu osobu pripadať minimálne šesť metrov štvorcových. Mimo Čerenčian túto výmeru nedodržali ešte v ďalších štyroch RC.

Čerenčany
Reedukačné centrum Čerenčany. Foto: Google Street View

Zamestnanci GP tiež našli v Čerenčanoch a ďalších ôsmich zariadeniach na oknách izieb detí mreže. Podľa vyjadrení zamestnancov sú mreže potrebné na zabránenie útekom detí. Problémom však je, že slovenská legislatíva na osadenie mreží v reedukačných centrách neposkytuje žiadny právny základ.

Generálna prokuratúra SR nespochybňuje úmysel, ktorý zariadenia viedol k osadeniu mreží. Nutné je však konštatovať, že reedukačné centrum je špeciálnym výchovným zariadením, nie ústavom na výkon trestu odňatia slobody a ani detenčným ústavom,“ uvádza sa v správe.

Čerenčany

To však nie je ani zďaleka všetko. Centru v Čerenčanoch vyčíta Generálna prokuratúra SR aj nedostatočné vybavenie izieb. „Ako alarmujúce hodnotí GP že pri prvej previerke realizovanej v RC Čerenčany boli zistené prípady detí, ktoré nemali vlastné lôžko a spali na matraci na zemi. Stav, kedy dieťa nemá v zariadení (ktoré ani len nie je plne obsadené) vlastnú posteľ, hodnotí generálna prokuratúra ako neprijateľný,“ zdôrazňuje sa v správe.

Siahanie na vreckové a trestanie umiestnením do ochrannej izby

Ďalším nedostatkom sú nezákonné zásahy do vreckového detí. Ide najčastejšie o to, že v prípade spôsobenej škody sa tá „zosobní“ dieťaťu vo výške určenej zamestnancom zariadenia. Nemusí ísť pritom o úmyselné poškodenie nejakého vybavenia reedukačného centra, ale napríklad aj o prípad, keď si dieťa roztrhne mikinu, ktorá mu bola poskytnutá. Poznatky o nezákonnom zosobňovaní škôd boli pracovníkmi GP zistené okrem Čerenčian v ďalších 11 zariadeniach.

GP ďalej zistila nedostatky vo vybavení takzvanej ochrannej miestnosti. Tá má slúžiť na ochranu a upokojenie dieťaťa, pobyt v nej nie je možné využiť ako trest. Napriek tomu sa to podľa prokuratúry deje. V Čerenčanoch GP dokonca zistila, že v ochrannej miestnosti boli naraz umiestnené dve deti, čo je neprípustné.

Zo záznamov RC Čerenčany o pobyte detí v ochrannej miestnosti vyplynulo, že dňa 6. marca 2023 boli do ochrannej miestnosti v rovnakom čase umiestnení Michal H. a Nikolas B. Následne dňa 9. marca 2023 Samuel S. a Július L., ktorí boli taktiež podľa záznamu umiestnení v ochrannej miestnosti v rovnakom čase,“ opisuje správa Generálnej prokuratúry SR.

GP ďalej v súvislosti s týmto RC konkrétne uvádza prípad maloletej Simony. Tá sa v Čerenčanoch stala obeťou zločinu sexuálneho násilia, ktorého páchateľkou bola iná chovankyňa zariadenia. „Maloletá Simona bola vo večerných hodinách násilím donútená k tomu, aby si vsunula do pošvy pravítko a následne aj k iným sexuálnym praktikám,“ píše sa v správe s tým, že páchateľka bola neskôr za tento čin odsúdená.

V RC Čerenčany pracovalo v čase kontroly GP 58 zamestnancov a umiestnených v ňom bolo 36 detí. Celkové náklady na chod zariadenia boli v roku 2022 viac ako 1,54 milióna eur.

V Tornali podobne

Veľmi podobný výpočet nedostatkov má aj RC Tornaľa, ktoré je určené výhradne pre chlapcov od 15 do 18 rokov. Zamestnanci prokuratúry tam taktiež našli hygienické nedostatky, nevyhovujúce priestorové a materiálno technické podmienky či nezákonné zásahy do vreckového detí. Rovnako aj nedostatočné vybavenie ochrannej miestnosti, ako aj porušovanie zákonnej úpravy pri umiestňovaní detí do nej.

Okrem toho však GP našla v Tornali aj nedostatky súvisiace s nedovoleným prerušením pobytu dieťaťa v reedukačnom zariadení. Konkrétne šlo o úteky či nevrátenie sa z prázdnin, keď takéto udalosti neboli oznámené všetkým subjektom, ktoré mali byť zo zákona informované.

Kontrolóri tu však skonštatovali aj jednu pozitívnu vec. Nápravu nezákonného stavu v hygienických podmienkach a aj materiálnom vybavení izieb bolo možné konštatovať pri opakovanej návšteve tohto RC, v ktorom riaditeľ zariadenia po prvej previerke odstránil všetky vytýkané nedostatky, resp. preukázateľne zrealizoval úkony k náprave nezákonného stavu (obstaranie projektovej dokumentácie s cieľom zabezpečenia prívodu teplej vody do umyvárne),“ dodáva sa v správe GP.

Bohužiaľ, aj v Tornali sa vyskytol prípad sexuálneho násilia. Podľa generálnej prokuratúry sa ho dopustil maloletý Samuel P. opakovane na troch deťoch. „Dôvodom umiestnenia maloletého Samuela v RC Tornaľa bolo pritom podozrenie zo šikanovania iných maloletých a aj pokusy o sexuálne násilie, ktorých sa mal dopustiť v centre pre deti a rodiny,“ podčiarkla GP.

Reedukačné centrum Tornaľa. Foto: Google Street View

Doplnila, že Samuel bol po zistení skutkov, ktorých sa dopúšťal v RC Tornaľa, vzatý do väzby a v súčasnosti je už právoplatne odsúdený za zločin sexuálneho násilia.

V RC Tornaľa bolo v čase previerky GP umiestnených 38 detí, o ktoré sa staralo 43 zamestnancov. Celkové ročné náklady na prevádzku RC za rok 2022 boli vo výške takmer 1,23 milióna eur.

Oveľa viac problémov

V správe GP o reedukačných centrách sa však dá dočítať o oveľa viac problémoch, ktoré sa týkajú ďalších týchto zariadení (teda mimo Čerenčian a Tornale). Píše o nich napríklad Denník N s tým, že ide o dlhé zatváranie do „izolačky“, bitie detí zo strany vychovávateľov, otváranie pošty a balíkov, ale aj hlad, nadávky či dokonca toaletný papier na prídel. Niekedy boli dokonca posielané brigádovať na stavbe chaty riaditeľa zariadenia.

Píše sa tam však napríklad aj o 43 tabletoch, získaných cez projekt, z ktorých sa k deťom nedostal ani jediný. Prípadne o dobre vybavenej telocvični, do ktorej majú deti zakázaný vstup.

Ťažká a zle platená práca

Na záver treba spomenúť aj druhú stranu mince. Práca v reedukačných centrách je mimoriadne náročná a zle zaplatená. Dočítať sa o tom dá v článku agentúry TASR, ktorý vyšiel v roku 2017 na portáli Teraz.sk a týka sa okrem iných aspektov obce Čerenčany aj reedukačného centra.

Riaditeľka Beáta Bodnárová v ňom uvádza, že pedagógovia a zamestanci sú unavení, demotivovaní a znechutení a často vyhorení. „Dôvodom je na jednej strane nízke ohodnotenie, na strane druhej kladenie vysokých požiadaviek na psychickú odolnosť a pedagogickú odbornosť, a v konečnom dôsledku aj na slabú spoluprácu všetkých zainteresovaných strán, vrátane rodiny,“ povedala riaditeľka.

Maslo na hlave má teda aj samotný štát, ktorý zamestnancom RC často nevytvára dobré podmienky na výkon ich profesie. Podobne ako pri učiteľoch v školách či zamestnancov zariadení sociálnych služieb je ich platové ohodnotenie až zahanbujúco nízke.

Žilinka zvoláva stretnutie

Aj generálny prokurátor Maroš Žilinka vníma situáciu v reedukačných centrách ako alarmujúcu a neprijateľnú. Vzhľadom na rozsiahlosť a vážnosť porušenia zákonov zorganizoval na štvrtok (18. 1. 2024) pracovné stretnutie s verejným ochrancom práv, komisármi pre deti a osoby so zdravotným postihnutím, ako aj so zástupcami ministerstva školstva, spravodlivosti, zdravotníctva, práce, rodiny a sociálnych vecí.

Ilustračné foto: Pixabay.com/Ibrahim62

Pridaj komentár