Fiľakovo bilancovalo vlaňajšok. Mesto zažilo najväčší investičný rozmach, tvrdí samospráva

FIĽAKOVO – So začiatkom nového roka prichádza už tradične bilancovanie predchádzajúceho roka. Ten sa vo Fiľakove podľa tvrdení samosprávy niesol v znamení masívneho stavebného rozmachu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.

„Napriek problémom s výpadkami príjmov v mestskej kase na bežný chod samosprávy, sa mestu podarilo získať milióny eur na investičné akcie. Vďaka tomu sa v uplynulom roku v meste preinvestovalo približne šesť miliónov eur, čo predstavuje najvyšší investičný rozmach za dlhé desaťročia,“ konkretizovala Mikuš Kovácsová.

Na začiatku roka sa práce rozbehli aj na štadióne FTC. Vďaka úspešnému projektu tu počas februára a marca pribudli nové šatne pre hostí i domácich či ošetrovňa. Na projekt získalo mesto 10 000 eur od Slovenského futbalového zväzu.

Popri samotných investíciách mesta zainvestovali do infraštruktúry vo Fiľakove aj Železnice Slovenskej republiky. Po rozhodnutí o prechodnom odstavení hlavnej železničnej stanice sa počas decembra 2022 a januára 2023 pustili do obnovy schátranej budovy železničnej zastávky.

Celková rekonštrukcia zahrňovala výmenu strechy a výplňových konštrukcií, opravu sociálnych zariadení, vnútorných omietok, malieb stien a stropov, výmenu podláh, opravu elektroinštalácie, vykurovania či fasády celkovo za 410 000 eur.

Malá železničná stanica Fiľakovo

Počas apríla samospráva riešila havarijný stav strechy na pavilóne A Základnej školy (ZŠ) na Farskej lúke. V danej časti budovy sa nachádzajú administratívne kancelárie, školský bufet, zborovňa, toalety, vestibul, dielňa a vrátnica. Samospráva do odstránenia havarijného stavu zainvestovala 40 000 eur.

Súčasťou investícií v minulom roku bola aj rekonštrukcia fasády Koháryho kúrie, ktorú ukončili v máji. Za úspechom stojí 47. zbor Koháry István zo Zväzu skautov maďarskej národnosti, ktorý má v budove sídlo. Kúriu svojpomocne opravovali takmer 20 rokov. Na odkúpenie zvyšnej časti kúrie, ktorá dovtedy nebola v ich majetku, a tiež obnovu fasády sa im podarilo získať externú dotáciu 114 000 eur. Vďaka snahe zboru a vydarenej rekonštrukcii bude kúria zachovaná aj pre ďalšie generácie.

Koháryho kúria Fiľakovo
Koháryho kúria Fiľakovo

Najväčší stavený „boom“ zažilo mesto počas leta. Od júla sa spustili takmer naraz realizácie viacerých projektov mesta. Jedným z nich bola komplexná obnova vnútrobloku medzi ulicami Sládkovičova, Železničná a Parková, na ktorú dostalo mesto dotáciu z IROP vo výške bezmála 494 000 eur. Dnes si tak obyvatelia môžu vychutnávať nové detské ihrisko, zrekonštruované spevnené plochy a parkovisko, vyše 1800 m2 obnovených chodníkov, verejného osvetlenie či zrevitalizovanú zeleň.

V lete sa mesto pustilo aj do výstavby druhej etapy cyklochodníka, ktorá vedie od mestského parku popri priemyselnej zóne. Na tento účel získalo dotáciu od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške 187 000 eur. Nová časť cyklochodníka v dĺžke 292,30 m je rozdelená do dvoch pruhov – pre peších a pre cyklistov. Vďaka bezbariérovosti umožňuje bezpečný pohyb aj osobám so zdravotným postihnutím. Okrem nového verejného osvetlenia tu pribudol aj prístrešok s parkovacími miestami pre bicykle a nabíjacími stojanmi pre elektrobicykle.

Cyklochodník pri priemyselnej zóne Fiľakovo. Foto: Sobotnik.sk
Cyklochodník pri priemyselnej zóne Fiľakovo. Foto: Sobotnik.sk

Stavebný ruch sa ozýval aj z Farskej lúky, kde samospráva rekonštruovala všetky chodníky okolo bytoviek na sídlisku. Na tento účel získala dotáciu z Operačného programu Ľudské zdroje od ministerstva vnútra v hodnote bezmála 433 000 eur. V rámci projektu mesto obnovilo všetky existujúce chodníky medzi bytovkami – hlavné i prepojovacie, spolu so všetkými prístupmi do vchodov – celkovo v dĺžke takmer dvoch kilometrov.

Investícia putovala aj do podhradia, kde sa realizoval projekt rozšírenia vodovodu a kanalizácie v uliciach Jilemnického, Puškinova a Švermova. Do tej doby časť z takmer 200 tam žijúcich obyvateľov používala žumpy, časť iba suché toalety. Dažďová voda nebola odvádzaná, preto boli počas dažďov znečisťované aj studne obyvateľov, ktoré boli pre nich dovtedy jediným zdrojom pitnej vody. Na tento účel sa mestu podarilo získať dotáciu z operačného programu Ľudské zdroje vo výške približne 331 000 eur.

Počas augustových Dní mesta slávnostne odovzdali do užívania nový vstup do mestského parku, spolu s jeho celkovým oplotením. Replika historickej brány a zrekonštruovaný verejný priestor pred ňou dnes ponúkajú návštevníkom zážitok z estetickejšieho vstupu, kým od ohradenia parku si mesto sľubuje zvýšenie bezpečnosti, ochranu majetku i úsporu energií. Nová časť oplotenia má dĺžku 1,4 kilometra a park sa na noc zamyká. Celkové výdavky na projekt dosiahli 230 000 eur, ktoré samospráva zafinancovala z vlastného rozpočtu.

Brána vo fiľakovskom Mestskom parku

Azda najdôležitejšou strategickou investíciou bola revitalizácia časti priemyselnej zóny, na ktorej mesto pracovalo posledných šesť rokov. Samospráva 20. októbra slávnostne odovzdala dokončenú výrobnú halu s administratívnou budovou a infraštruktúrou. Celková hodnota investície bola vyčíslená na približne 4,05 milióna eur.

Samospráve sa na ňu na podarilo získať z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR celkovo približne 3,5 milióna eur, 400 000 eur prispel ako investor banskobystrický kraj. V súčasnosti prebiehajú kolaudačné procesy a príprava na získanie investora, ktorý by v meste vytvoril nové pracovné miesta.

Nová priemyslená hala vo Fiľakove
Nová priemyslená hala vo Fiľakove

Okrem veľkých investícií v uplynulom roku nechýbalo ani tradičné asfaltovanie ciest a spevnených plôch. Rekonštrukcia miestnych komunikácií sa začala v prvé októbrové dni na Kalajovej ulici. Cesta dostala kompletne nový asfaltový povrch na ploche 3390 m2. Veľkou zmenou prešiel v októbri aj priestor pred gymnáziom na Námestí padlých hrdinov.

Prepojovacia cesta na námestí bola dlhodobo vo veľmi zlom technickom stave. Čadičové kocky preto nahradili asfaltovým povrchom, upravil sa aj spôsob dopravy na križovatke. Vybudoval sa nový ostrovček na organizáciu odbočovania a vznikol nový chodník pre chodcov, ktorý od frekventovanej vozovky oddeľuje zelený pás. Do oboch lokalít mesto zainvestovalo spolu približne 141-tisíc eur.

Vynovená križovatka vo Fiľakove
Vynovená križovatka vo Fiľakove

Na konci jesene mesto Fiľakovo začalo aj s rekonštrukciou športovísk v parku za gymnáziom. Získalo na to dotáciu od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške takmer 163 000 eur. Projekt samospráva vypracovala tak, aby bol areál využiteľný pre viacero športov. Okrem komplexne zrekonštruovaného asfaltového povrchu najväčšieho ihriska pribudli za novými bránami oceľové konštrukcie s ochrannou sieťou, basketbalové konštrukcie, hádzanárske brány i tenisové stĺpiky.

Pridaj komentár