LUČENEC: Novohradská ulica by sa mala dočkať rekonštrukcie

Novohradská ulica po rekonštrukcii - vizualizácia. Autor: Promost s. r. o.
Novohradská ulica po rekonštrukcii – vizualizácia. Autor: Promost s. r. o.

LUČENEC – Mesto Lučenec chce zrekonštruovať ulicu Novohradská v celej jej dĺžke. Počíta s novým povrchom, zeleňou aj vodnými prvkami. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.

Vypracovaný projektový zámer bol odoslaný na schválenie prostredníctvom integrovanej územnej investície Banskobystrického samosprávneho kraja(BBSK). Po schválení bude mesto pripravovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok,“ konkretizovala Baboľová.

Úprava ciest, chodníkov a parkovacích plôch, viac zelene aj vodné prvky

Projektová dokumentácia obnovy ulice bola financovaná prostredníctvom dotácie z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Z celkovej sumy 67 800 eur bola financovaná aj projektová dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu Nejedlého ulice a stavebné úpravy miestnych komunikácií (Ul. Mieru, Ul. Komenského – od ul. T. G. Masarykova po ul. D. Vodu, Námestie republiky – za OÚ, Ul. J. Szabóa, Ul. Wágnera, Ul. Ľ. Štúra – od skalky po Ul. M. Rázusa, Ul. Špitálska).

Plánujeme rozsiahlu rekonštrukciu Novohradskej ulice, ktorá bude komplexne riešiť nielen úpravu povrchu vozovky a chodníkov, ale aj celkový vzhľad ulice s ohľadom na motoristov, obyvateľov lokality, chodcov a aj cyklistov,“ uviedla na margo pripravovanej obnovy primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková.

Ulica sa po rekonštrukcii zmení na priestrannú ulicu tvorenú širokými chodníkmi po bokoch, jazdnými pruhmi pre vozidlá, cyklopruhmi, zastávkou MHD, novým osvetlením, ako aj plochami na odstavenie motorových vozidiel v pozdĺžnom, prípadne šikmom smere.

Celkový vzhľad ulice bude dotvorený stromoradiami a oddychovými plochami so zeleňou, mestským mobiliárom (lavičky, smetné koše, ochranné mreže ku koreňom a kmeňom stromov a podobne) vrátane fontány, hodín a umeleckého diela. „S prihliadaním na klimatické zmeny bude vyriešený spôsob nakladania s dažďovými vodami tak, aby boli zadržiavané v území a neboli odvádzané automaticky do kanalizačnej siete,“ doplnila Baboľová.

Žiadajú 3,8 milióna eur

Mesto Lučenec už predložilo žiadosti o nenávratné finančné príspevky spolu v hodnote cca 3,8 milióna eur – o financie sa uchádza z Integrovaného územného plánu BBSK a Integrovanej územnej stratégie BBSK. O ďalšie financie sa plánuje uchádzať aj z iných zdrojov.

Cieľom projektu je modernizácia miestnej komunikácie a doplnenie technicko-kvalitatívnych prvkov, ktoré súčasná miestna komunikácia neobsahuje. Vďaka rekonštrukcii sa tiež urýchli a skvalitní presun občanov hlavne prostredníctvom motorových vozidiel, ale aj peších,“ dodala primátorka mesta.

Rekonštrukciou komunikácie sa podľa nej taktiež odstráni technicky nevyhovujúci stav, prispeje k bezpečnosti chodcov a cyklistov. Výsadbou zelene sa prispeje k rozvoju kvality životného prostredia. Aplikácia projektu bude mať vplyv aj na estetický vzhľad mesta. Rekonštrukcia Novohradskej ulice je projektovo rozdelená na tri vetvy.

Pridaj komentár