POLTÁR: V meste opäť pôsobia občianske hliadky

MOaPS, občianske hliadky

POLTÁR – Šesť mužov a dve ženy z rómskej komunity našli prácu vďaka projektu Miestnej občianskej a preventívnej služby (MoaPS) v Poltári. Občianske hliadky v meste opäť pôsobia od začiatku roka. Informovala o tom Jozefína Očenášová z kancelárie primátora.

Úlohou ich členov je dohľad a kontrola nad dodržiavaním verejného poriadku a čistoty v meste, ochrana verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, či predchádzať konfliktom v rámci miestnej rómskej komunity a nahlasovať prípady porušovania verejného poriadku,“ uviedla Očenášová.

Dodala, že členovia MoaPS sú rozdelení do dvoch skupín. Prvá smena pracuje od 7:00 hodiny do 15:00 hodiny. Druhá smena sa začína o 14:00 hodine a končí sa cez pracovné dni o 22:00 hodine.

„Projekt považujem za veľký prínos k integrácii marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti. Podporil prácu miestnych občanov, ktorí majú k danej komunite hlbší a dôvernejší vzťah, vďaka čomu môžu spĺňať akúsi mediačnú úlohu pri komunikácii s mestom,“ povedal primátor mesta Poltár Peter Sitor.

Doplnil, že hliadky nesuplujú činnosť polície, ale sú jej v niektorých prípadoch nápomocné. „Našim cieľom je vytvoriť bezpečný priestor na život v meste a to z dlhodobého hľadiska, zlepšiť občianske spolunažívanie a podporiť zamestnanosť v marginalizovanej rómskej komunite,“ pokračoval primátor.

Občianske hliadky vykonávajú rôzne pomocné práce a sú nápomocní pri kultúrnych podujatiach, či všade tam, kde ich treba. Ich úloha je hlavne preventívna. Ráno ich môžu obyvatelia stretnúť najmä pri školách, kde dohliadajú na prechádzanie cez prechod pre chodcov, tiež pri poliklinike, kde sa v exponovaných časoch zdržiava viac ľudí, alebo na autobusovej stanici či v problémových častiach mesta.

Okrem iného je ich pracovnou náplňou aj monitorovať a nahlasovať prípady nelegálnych skládok a tiež upozorniť na protispoločenskú činnosť, či protiprávne konanie páchateľa polícii.

Občianske hliadky platí samospráva z európskych peňazí, bez finančnej spoluúčasti mesta. Samospráva v minulom roku získala dotáciu z MIRRI vo výške 331 550 eur, vďaka čomu bude projekt fungovať najbližších 30 mesiacov.

Foto: Mesto Poltár

Pridaj komentár