RIMAVSKÁ SOBOTA: Galéria organizuje výstavu Umenie v azyle

Umenie v azyle

RIMAVSKÁ SOBOTA – Mestská galéria v Rimavskej Sobote usporiadala výstavu s názvom Umenie v azyle, ukrajinskí umelci a umelkyne v Rimavskej Sobote a v Banskej Bystrici. Sprístupnená je do 30. apríla 2024.

Výstava Umenie v azyle vzniká pod vplyvom reálnych politických a životných okolností, ktoré spôsobili to, že ukrajinskí umelci museli odísť z Ukrajiny. Výstava sleduje ich životný príbeh, ale najmä im umožňuje začleniť sa do kontextu nového prostredia, do ktorého ako migranti vstupujú,“ uviedli kurátori výstavy Štefan Balázs a Gabriela Garlatyová.

Výber autorov ukazuje podľa nej mimoriadne zaujímavé umelecké programy. „Sú to umelci, ktorí študovali na akadémiách, majú vydané kvalitné monografie a v rámci kontextu ukrajinského umenia patria k etablovaným autorom. Učili na umeleckých vysokých školách, prípadne absolvovali jednu etapu štúdia na slovenskej umeleckej škole. Ich tvorba bola prezentovaná aj v medzinárodnom, európskom či mimoeurópskom kontexte,“ zdôraznili kurátori.

Tvorbou, ktorá vzniká na Slovensku prispievajú podľa nej k obohateniu domáceho, slovenského vizuálneho umenia. „Svojou tvorbou, ktorá má korene v odlišnom kultúrnom a kultúrnopolitickom zázemí mnohokrát nastavujú zrkadlo domácemu umeniu a spoločnosti,“ doplnili.

Politická situácia v ich vlasti, vojenská agresia susedného štátu, Ruskej federácie, spôsobuje pocit ohrozenia nielen na Ukrajine, ale aj v celej Európe. Z umelcov sa stali nomádi, ktorí sa snažia upozorňovať aj svojou tvorbou na ťažký osud ich spoluobčanov.

„Mnohokrát museli upustiť od zaužívaných stereotypov, od istého pohodlia, ktoré si ako renomovaní umelci doma vytvorili a prispôsobiť sa novým existenčným podmienkam, zvládnuť komunikáciu v cudzom jazyku, pobyt v cudzom, nezriedka neprajnom prostredí, pracovať na svojom programe v improvizovaných priestorových podmienkach,“ pokračovali kurátori.

Umelci sú často nútení prijímať príležitostné práce, aby sa uživili, prípadne zľaviť s nárokov na umeleckú kvalitu a pracovať pre komerčný trh s umením. Nemajú nárok na podporu z verejných zdrojov, napríklad v prípade doktorandského štúdia nemajú nárok na štipendium tak, ako autori s trvalým pobytom na Slovensku alebo v EÚ.

„Napriek všetkým týmto prekážkam dokážu pokračovať vo svojich umeleckých programoch, dokonca im dať ešte väčšiu mieru spoločenskej zaangažovanosti, pocitu zodpovednosti voči svojim krajanom, zvýšenú mieru citlivosti k vnútornému prežívaniu konfliktu, ktorý ničí ich vlasť,“ zakončili kurátori.

Vystavujúcimi umelcami sú Oleg Yasenev, Alla Volobyeva, Alyona Yaseneva, Valeri Stratiuk, Vlad Yurashko, Vika Shumskaya a Valeria Yurashko.

Foto: Attila Gecse

Pridaj komentár