Cestujúci z Rožňavy a Dobšinej budú mať lepšie možnosti prestupov na rýchliky v Poprade

rýchliky

ROŽŇAVA – Autobusové spoje na linke Rožňava – Dobšiná – Poprad a späť zabezpečia od 3. marca 2024 pravidelné prestupy na rýchliky v Poprade. Všetky spoje prevádzkované v dvojhodinových intervaloch budú v oboch smeroch zabezpečované výhradne dopravcom Eurobus, a. s., ktorý poskytuje dopravné služby na základe zmluvy s Košickým samosprávnym krajom (KSK).

Po príchode autobusu do Popradu majú cestujúci 17 minút na prestup na rýchliky v smere do Bratislavy. Po príchodoch rýchlikov majú cestujúci 32 minút na prestup v smere do Rožňavy, takže sa počíta aj s prípadným meškaním rýchlikov kvôli prebiehajúcej modernizácii železničných tratí.

Veríme, že kvalitná nadväznosť na rýchliky v Poprade presvedčí obyvateľov Gemera, ktorí často dochádzajú z alebo do Popradu osobnými autami, aby využili služby regionálnej autobusovej dopravy. Zavedenie taktovej dopravy na linke Rožňava – Poprad znamená pre cestujúcich, že každé dve hodiny im budú odchádzať spoje zo zastávok v rovnakých časoch. To je základom pre taktovú dopravu aj v úseku Rožňava – Dobšiná a späť. Pre obyvateľov dotknutých obcí to bude znamenať pravidelné dopravné spojenie každých 60, 30 alebo dokonca 15 minút počas špičky. Spoje sú zároveň prispôsobené aj na prestupy v Rožňave v smere do Košíc,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

IDS Východ a IDS Banskobystrického samosprávneho kraja zabezpečili prvú fázu koordinácie dopravných spojení s linkou Revúca – Telgárt – Poprad, a to najmä vytvorením prestupov v obci Vernár.

Nové autobusové spoje z Rožňavy cez Dobšinú vytvárajú aj novú možnosť prestupu cestujúcich na vlaky Zr 1780 a Zr 1784 do Banskej Bystrice (v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni o 7.46 a 15.46 h). Pri ceste naspäť aj od vlakov Zr 1783 a Zr 1785 z Banskej Bystrice prichádzajúcich do Dobšinskej Ľadovej Jaskyne o 12.25 a 16.25 h.

K medzimestským spojom sú prispôsobené aj nadväzné autobusové spoje na všetkých prirodzených prestupných miestach v úseku Dobšiná – Rožňava – Lipovník.

Regionálna autobusová doprava je koordinovaná aj v úseku Vernár – Poprad s autobusovými spojmi dopravcu SAD Poprad, a.s., ktorého dopravné služby objednáva Prešovský samosprávny kraj (PSK).

Pochopiteľne, očakávame aj pripomienky k realizovaným zmenám, ktoré bude IDS Východ priebežne vyhodnocovať. V spolupráci s dopravcami a objednávateľmi ich budeme detailne posudzovať s cieľom stanovenia definitívnej podoby cestovných poriadkov. Tie budú dlhodobým základom pre systém verejnej osobnej dopravy na Gemeri, a to s platnosťou najneskôr do decembra 2024,“ povedal konateľ IDS Východ Radovan Hužvík s tým, že v prípade zavedenia dvojhodinového intervalu rýchlikov „Gemeran“ na trase Košice – Zvolen, je Košický samosprávny kraj v spolupráci s IDS Východ a dopravcom eurobus, a.s. pripravený aj na predĺženie autobusových spojov z Popradu. Ich trasa bude viesť až na železničnú stanicu Rožňava, čo vytvorí systematické prestupné väzby v smere na Zvolen.

Celková zmena organizácie dopravných služieb od 3. marca 2024, ktorá je realizovaná podľa schválených Plánov dopravnej obslužnosti KSK a PSK, si nevyžiadala zvýšenie celkového objemu objednávaných dopravných služieb zo strany objednávateľov služieb vo verejnom záujme.

Pridaj komentár