Krajskí poslanci majú dnes výjazdové rokovanie v Rimavskej Sobote

RIMAVSKÁ SOBOTA – Poslanci Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) budú dnes, vo štvrtok 7. marca 2024, rokovať v Rimavskej Sobote. Ich výjazdové rokovanie sa uskutoční v priestoroch Gemersko-malohontského osvetového strediska na Jesenského ulici v čase od 9:00.

Členovia krajského zastupiteľstva budú mať v programe dokopy 20 bodov. Je medzi nimi návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) BBSK o symboloch Banskobystrického samosprávneho kraja či zmeny a doplnky k návrhu územného plánu BBSK.

Zo záležitostí, ktoré sa týkajú priamo našich regiónov, je to napríklad návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v správe SOŠ hotelových služieb a dopravy Lučenec pre mesto Lučenec, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Ide konkrétne o priestory, slúžiace na zabezpečenie služby zdieľania bicyklov v meste Lučenec. Projekt od kraja prevzalo mesto a žiada tieto priestory prenajať za symbolické nájomné.

Ďalej je to návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku v k. ú. Rimavská Sobota na základe uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže, schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže a schválenie vyňatia nehnuteľného majetku z nájmu spoločnosti Penta Hospitals SK, a. s.

V tomto prípade ide konkrétne o dve dvojpodlažné budovy detského zdravotného strediska na Dobšinského ulici, ktoré sú v súčasnosti nevyužívané.

Poslanci sa cez výjazdové rokovanie budú zaoberať aj viacerými návrhmi na spolufinancovanie rôznych projektov BBSK. Ide napríklad o návrh na schválenie a spolufinancovanie projektu „SOŠ Revúca – Podpora vzdelávacej infraštruktúry a rozvoja odborného vzdelávania“ či Návrh na schválenie a spolufinancovanie projektu „Gymnázium B. Slančíkovej Timravy v Lučenci – zníženie energetickej náročnosti budovy.

Foto: ilustračné (budova GMOS)

Pridaj komentár