LUČENEC: V Mestskom múzeu otvoria výstavu Rok v metropole juhu

Lučenec. Foto: Juraj Šulek

LUČENEC – Novohradské osvetové stredisko (NOS), mesto Lučenec a rozpočtová organizácia LUKUS vyhlásilo v roku 2023 výzvu neprofesionálnym fotografom pôsobiacim v Lučenci i v regióne Novohrad, aby objektívom zachytávali každý mesiac atmosféru, architektúru, udalosti a život mesta. Tak vznikla výstava Rok v metropole juhu.

Prihlásení autori pravidelne raz za mesiac zasielali organizátorom svoje zhotovené fotografie. Priebežne si ich čitatelia mohli pozrieť v 12 vydaniach Mestských novín.

Stoštyridsaťštyri zverejnených fotografií dvanástich autorov bolo následne zaradených do súťaže ROK V METROPOLE JUHU a vo februári roku 2024 boli vyhodnotené odbornou trojčlennou porotou v zložení: Katarína Gáliková (fotografka, Slovenská akadémia vied), Dominika Jackuliaková (fotografka a pedagogička Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave) a Dávid Koronczi (umelec, grafický dizajnér a pedagóg Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave).

Odborná porota vyzdvihla prístup autorov k zadaniu a vybrala trojicu fotografií z jednotlivých mesiacov

Vo výslednom súbore fotografií sa našlo množstvo nesmierne zaujímavých záberov, prevažne dokumentujúcich architektúru mesta a prírodné scenérie jeho bezprostredného okolia. Niektorí autori sa nebáli ani experimentov s dĺžkou expozície či hrou svetla a tieňa,“ povedala za porotu Katarína Gáliková.

Romantické pohľady na dominanty mesta striedali podľa jej slov magické momenty z nočných prechádzok v daždi a hmle.

„Porota ocenila kreativitu a úsilie fotografov zachytiť genius loci aj na prvý pohľad skryté detaily mesta, ku ktorému má každý z nich individuálny vzťah. Viaceré snímky nútia diváka pozastaviť sa a premýšľať nad miestom, kde záber vznikol, či pozývajú k odkrývaniu viacerých významových vrstiev. Veríme, že vystavená kolekcia fotografií pohladí duše a poteší oči nielen domáceho obyvateľstva, ale aj jeho návštevníkov,“ dodala.

Samotné ocenenie a oznámenie výsledkov sa uskutoční na vernisáži, ktorá sa bude konať v piatok 22. marca 2024 v areáli Radničného námestia (Ulica Dr. Herza, Lučenec) o 16:30 hodine. Autori najlepších fotografií budú ocenení vecnými cenami a finančným ohodnotením. V rámci vernisáže bude možnosť ochutnať tradičné jedlá ukrajinskej národnej kuchyne.

Železničná stanica Lučenec. Foto: Štefan Hronček; Rok v metropole juhu

Poďakovanie

Novohradské osvetové stredisko, mesto Lučenec, Lučenecké kultúrne a spoločenské stredisko ďakujú všetkým prispievateľom, ktorí sa zapojili do fotografickej výzvy Rok v metropole juhu:

• Dana Gáfriková

• Ján Fehérpataky

• Renka Hamerská

• Mária Hrončeková

• Štefan Hronček

• Gertrúda Kalmárová

• Daniela Korimová

• Ingrid Miklóšová

• Martina Miklóšová

• Stanislav Spišiak st.

• Renata Štolcová

• Juraj Šulek

Foto: Juraj Šulek, Štefan Hronček

Pridaj komentár