V novom Mikroregióne Fiľakovsko dostanú seniori náramky života

Seniori dostanú náramky života

NOVOHRAD – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) má za sebou niekoľko úspešných pilotných projektov v sociálnej oblasti. Rozhodol sa preto v týchto aktivitách pokračovať a získal na ne viac ako dva milióny eur. Rozdelí ich medzi desať mikroregiónov kraja, medzi ktorými je aj Fiľakovo s okolitými obcami. Zakladajú preto Mikroregión Fiľakovsko.

Projekt s názvom Rozvoj dlhodobej starostlivosti poskytovanej na komunitnej úrovni v BBSK podľa BBSK reaguje na potrebu riešenia problematiky dlhodobej zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov, ktorá je zapríčinená sociálno-demografickým vývojom v kraji i celej republike.

S krajom sme sa v téme sociálnej oblasti stretli už pred dvomi rokmi, keď sa tento projekt začal plánovať. BBSK skúšal mikroregionálny model spolupráce obcí v sociálnej oblasti, vrátane opatrovateľstva a ďalších terénnych služieb, v niektorých konkrétnych mikroregiónoch,“ informoval primátor Fiľakova Attila Agócs.

Úspešný projekt v hodnote takmer 2,2 milióna eur, ktorý BBSK dobrovoľne spolufinancuje piatimi percentami, tak nadväzuje na pozitívne skúsenosti kraja, napríklad z Agentúry integrovanej starostlivosti v Tornali.

Samosprávy pomaly začínajú chápať, že medziobecná spolupráca je cesta ako niečo v regiónoch dosiahnuť. Celý región starne, mladí odchádzajú za prácou a vzdelaním. Demografická krivka nám prudko klesá a odkázaní ľudia ostávajú často sami,“ priblížil primátor.

Projekt dlhodobej starostlivosti sa bude realizovať na území 10 funkčných zoskupení obcí či mikroregiónov kraja. Jedným z nich je aj oblasť okolo Fiľakova.

Preto s okolitými obcami zakladáme združenie právnických osôb Mikroregión Fiľakovsko. Na začiatku budú jadro združenia tvoriť najmä obce, ktoré sú v ZMON súčasťou Klubu starostov Fiľakovsko,“ spresnil. Okrem Fiľakova sú medzi nimi Belina, Biskupice, Buzitka, Fiľakovské Kováče, Prša, Radzovce, Šávoľ, Šiatorská Bukovinka, Šurice a Veľké Dravce.

V rámci projektu majú byť v mikroregióne vytvorené tri pracovné miesta pre koordinátorov a terénnych pracovníkov, združených pod Centrom integrovanej starostlivosti. Centrum bude poskytovať nasledovné služby: sociálne poradenstvo; sprostredkovanie požičiavania zdravotníckych pomôcok; pomoc občanom pri vybavení kompenzačných príspevkov; sprevádzanie seniorov odkázaných na pomoc inej osoby (k lekárovi, na úrady a iné inštitúcie); sprostredkovanie terénnych, ambulantných a pobytových sociálnych služieb; preventívne aktivity pre seniorov (besedy, prednášky, skupinové aktivity, voľnočasové aktivity); sprostredkovanie lekárskej starostlivosti (spolupráca s lekármi, objednanie k lekárovi, prehľad o sieti odborných lekárov); činnosti podporujúce verejné zdravie (spolupráca s RÚVZ, poradenstvo); spracovanie spoločného Komunitné plánu rozvoja sociálnych služieb pre územie mikroregiónu; služby monitorovania a signalizácie potrebnej pomoci („náramky života“).

Náramky života, na základe pozitívnej skúsenosti z predchádzajúcich projektov, financuje BBSK mimo tohto projektu. Sú určené predovšetkým pre odkázané osoby, ktoré žijú v domácnosti osamote.

Náramky života monitorujú životné funkcie a v prípade ich zlyhania či pádu seniora vyšlú signál kompetentným. Tí kontaktujú seniora a overia jeho zdravotný stav, v prípade potreby k nemu vyšlú sanitku.

Služby centra budú okrem odkázaných seniorov dostupné aj pre ostatných ľudí so zdravotným postihnutím alebo zhoršeným zdravotným stavom či pre tých, ktorí sa ocitli v krízovej situácii. Prevenčné a poradenské aktivity budú určené pre verejnosť.

Zároveň sa 10 uvedených obcí bude spoločne uchádzať v paralelnom projekte aj o terénnu opatrovateľskú službu,“ ozrejmil primátor s tým, že Fiľakovo sa už o túto službu uchádza mimo projektu.

Podľa neho si menšie obce tieto služby často nedokážu zabezpečiť samy. „Je výhodnejšie mať zamestnaných opatrovateľov pre viaceré obce, medzi ktorými vedia ´pendlovať´. Stávalo sa, že menšie obce si aj dokázali opatrovateľky vybaviť, no klienti počas projektu umreli a obce ho mali problém dokončiť. Takto budú mať väčšiu istotu, že si opatrovatelia nájdu uplatnenie v niektorej z obcí združenia,“ uzavrel.

Pridaj komentár