Národný park Slovenský kras má vlastnú mobilnú aplikáciu

Slovenský kras

SLOVENSKÝ KRAS – Novinkou v rámci ponuky služieb návštevníkom Národného parku (NP) a biosférickej rezervácie Slovenský kras je mobilná aplikácia s rovnomenným názvom Slovenský kras. Je dostupná pre užívateľov smartfónov s operačným systémom iOS, ako aj pre používateľov systému Android.

Aplikácia je vytvorená ako online sprievodca, ktorý turistom umožní spoznať zaujímavé miesta priamo počas ich návštevy národného parku. V ponuke sa aktuálne nachádzajú tri turistické trasy, ktoré používateľom predstavia okolie Zádielskej planiny,“ uviedol Štefan Matis zo Správny NP Slovenský kras so sídlom v Brzotíne.

Každá trasa pozostáva zo zastavení, ktoré obsahujú zaujímavé informácie o biotope, geológii, rastlinstve a živočíšstve, ale aj o drevinovom zložení daného miesta. „V Zádielskej tiesňave sú naviac súčasťou zastavení aj miestne povesti, ktoré v minulosti pracne zozbieral Gustáv Stibrányi,“ doplnil Matis.

Sprievodca je k dispozícii v troch jazykových verziách (slovensky, anglicky, maďarsky). Obsahuje veľké množstvo fotografií a jeho súčasťou je aj takzvaný „pomocník„, ktorý návštevníkom umožňuje priamo na trase identifikovať pomocou fotografie rastlinu či nahrať a rozoznať vtáčí zvuk.

Aplikáciu pre iPhone nájdete tu a pre Android na tomto odkaze.

Slovenský kras má nový vizuál, infokiosk a projekt zameraný na vtáky

V minulom roku sa Správe NP Slovenský kras v spolupráci s grafickými dizajnérmi podarilo vytvoriť aj nový vizuál národného parku a biosférickej rezervácie. Súčasťou novej vizuálnej identity bol návrh nového loga a aj redizajn webovej stránky, ktorá podľa predstaviteľov NP nadobudla moderný vzhľad a dnes tvorí jednotný užívateľský celok s ďalšími online platformami.

Pri návšteve Zádielskej doliny majú po novom návštevníci možnosť dozvedieť sa priamo na výlete čosi viac aj o celom národnom parku. Na konci obce Zádiel, pri vstupe do tiesňavy, sa od decembra 2023 nachádza infokiosk, ktorý návštevníkom poskytuje zaujímavé tipy o možnostiach turistiky, návštevy prírodných a kultúrnych pamiatok ale aj užitočné informácie o ubytovaní a stravovacích službách v národnom parku.

„Dotykový displej umožňuje jednoduché vyhľadávanie, pričom súčasťou infokiosku je aj meteorologická stanica s aktuálnymi údajmi zo Zádielskej tiesňavy či možnosť stiahnuť si aplikáciu Slovenský kras pomocou QR kódu,“ doplnil Matis.

Správa NP Slovenský kras realizovala v uplynulom roku tiež projekt zameraný na zlepšenie priaznivého stavu vybraných druhov vtákov v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Slovenský kras, ktorý bol podporený z finančných prostriedkov Operačného programu Európskej únie – Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

Projekt bol v jednej časti zameraný na praktické aktivity, na manažment lúk a pasienkov v záujme zlepšenia lovných a hniezdnych možností druhov vtákov európskeho významu. Druhá významná časť projektu si kládla za cieľ usmernenie a rozvoj cestovného ruchu (CR) vo vybranej časti NP, prostredníctvom rozšírenia ponuky a dostupnosti informácií o CR. Aktivity zrealizované v rámci časti projektu zameranej na rozvoj CR, významne prispejú k ponuke v oblasti Zádielskej tiesňavy, ktorá je najnavštevovanejšej lokalitou územia.

Zdroj: tlačová správa; foto: ilustračné

Pridaj komentár