RIMAVSKÁ SOBOTA: V múzeu bude podujatie Vtáka poznáš po perí a po speve… (SK/HU)

RIMAVSKÁ SOBOTA – Prvý apríl sa zvyčajne spája so žartmi, ale v kalendári environmentalistu je 1. apríl Svetovým dňom vtáctva. Prvoaprílová ochranárska tradícia sa zrodila ešte v časoch rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ju prírodovedec Ottó Hermann.

A cikk magyar változata alább olvasható

Ottó Herman (1835 až 1914) zasvätil prvý apríl vtákom po prvýkrát v roku 1900. Vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku to bolo zorganizované ako zaujímavá akcia pre školy. Spolu s vtákmi sa v tento deň oslavovali aj stromy.

Pre ochrancov prírody je 1. apríl dňom vtáctva najmä preto, že práve v apríli k nám zvyčajne priletí najviac sťahovavých vtákov. Ornitológovia odhadujú, že na Slovensko priletí každý rok približne 30 miliónov vtákov, z toho prevažná časť – asi dve tretiny – v apríli. Väčšina vtákov prilieta do našich končín z Afriky, menej z Ázie. /zdroj: internet/

Pri tejto príležitosti organizuje Gemersko-malohontského múzeum v Rimavskej Sobote Základný kurz poznávania vtákov. Kurz sa skladá z dvoch častí. V priebehu mesiaca sa každý utorok uskutoční v múzeu odborná prednáška v prednesení biologičky Moniky Gálffyovej, RNDr. Celkom to budú štyri prednášky:

  • 9.apríl 2024 – Mestskí speváci
  • 16.apríl 2024 – Vtáky lúk a polí
  • 23.apríl 2024 – Vtáky lesov a okolia vôd
  • 30.apríl 2024 – Noční vtáci

K týmto prednáškam organizuje Gemersko-malohontského múzeum exkurziu 27.apríla 2024 s názvom Poznávame vtáky v praxi. Miesto stretnutia je náučný chodník Kurinecká dubina, stanovište č.1, v sobotu ráno o 8:00. Ak máte doma ďalekohľad, nezabudnite si ho doniesť so sebou, určite sa Vám zíde. Účasť na túto exkurziu je potrebné nahlásiť vopred na e-mailovú adresu galffyova@gmmuzeum.sk. Deti mladšie ako 16 rokov sa môžu zúčastniť len v sprievode rodičov. V prípade nepriaznivého počasia sa exkurzia presunie na iný termín.

RIMASZOMBAT: A múzeumban lesz egy rendezvény A madarat a tolláról és az énekéről lehet felismerni…

Április elseje általában a tréfákhoz kapcsolódik, de a környezetvédők naptárában április 1-je a madarak világnapja. Az április elsejei természetvédelmi hagyomány az Osztrák-Magyar Monarchia idején született. Alapítója Hermann Ottó természettudós volt.

Hermann Ottó (1835-1914) 1900-ban szentelte először a madaraknak az április elsejét. Az akkori Osztrák-Magyar Monarchiában az iskolák számára érdekes rendezvényként szervezték meg. A madarak mellett a fákat is ünnepelték ezen a napon.

A természetvédők számára április 1-je a madarak napja, különösen azért, mert általában áprilisban érkezik hozzánk a legtöbb vándormadár. Az ornitológusok becslése szerint évente mintegy 30 millió madár érkezik Szlovákiába, többségük – mintegy kétharmaduk – áprilisban. A legtöbb madár Afrikából érkezik hazánkba, kevesebb Ázsiából. /forrás: internet/

Ebből az alkalomból a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum madárfelismerő alaptanfolyamot szervez. A tanfolyam két részből áll. A hónap folyamán minden kedden előadásra kerül sor a múzeumban, amelyet RNDr.Gálffy Monika biológus tart a következő időpontokban:

  • 2024.áprílis 9. – Városi énekesek
  • 2024.áprílis 16. – Mezei és réti madarak
  • 2024.áprílis 23. – Vízi és erdei madarak
  • 2024.áprílis 30. – Éjszakai madarak

Az előadások mellett a Gömör-Kishonti Múzeum 2024. április 27-én exkurziót szervez Madárfelismerés a gyakorlatban címmel. A találkozó helyszíne a Kurinci Tölgyes Tanösvény 1. számú megállója szombaton reggel 8:00 órakor. Ha van otthon távcsöve, ne felejtse el magával hozni, biztosan jól fog jönni. A kiránduláson való részvételt, kérjük, előre jelezze a galffyova@gmmuzeum.sk címen. A 16 éven aluli gyermekek csak szülői kísérettel vehetnek részt az exkurzión. Rossz időjárás esetén az exkurzió más időpontban valósul meg.

Pridaj komentár