R. SOBOTA: Samospráva chce na sídlisku Dúžavská cesta postaviť škôlku pre 63 detí

Sídlisko Dúžavská cesta, samospráva

RIMAVSKÁ SOBOTA – Nedostatočnú kapacitu škôlky na sídlisku Dúžavská cesta v Rimavskej Sobote by mohla vyriešiť nová budova materskej školy, na ktorú chce samospráva získať peniaze z grantovej výzvy. Na marcovom (26. 3.) zasadnutí mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote o tom informovala Renáta Adorjánová, vedúca odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu R. Sobota.

Adorjánová zároveň upozornila, že novela školského zákona zavádza právny nárok rodičov na miesto v škôlke pre ich deti už od 3 rokov, t. j. od septembra 2024 pre všetky štvorročné detí, a od septembra 2025 pre všetky trojročné deti.

Na základe údajov demografického vývoja bolo zistené, že počet detí s právom prijatia na predprimárne vzdelávanie v nasledujúcich školských rokoch presahuje kapacitné možnosti tejto materskej školy. Práve z tohto dôvodu je potrebné rozšíriť jej kapacitu, lebo mesto má záujem umiestniť v nej čo najviac detí, aby boli lepšie pripravené na vzdelávanie v základnej škole a získali potrebné návyky,“ vysvetlila vedúca odboru školstva.

Podľa dôvodovej správy k zasadnutiu MsZ je súčasná kapacita materskej školy na Dúžavskej ceste 26 detí. Počet detí s právnym nárokom na spomínané predprimárne vzdelávanie je však v budúcom školskom roku 49 a v roku 2025/2026 bude až 67 detí.

Základná škola s Materskou školou Dúžavská cesta. Foto: Sobotnik.sk
Základná škola s Materskou školou Dúžavská cesta

Nová budova materskej školy by mala byť samostatne stojacim dvojpodlažným objektom so sedlovou strechou. „V budove budú situované tri samostatné triedy pre 63 detí so spoločnou jedálňou a detské ihrisko,“ dodáva sa v dôvodovej správe, ktorú vypracovala samospráva.

Podľa Adorjánovej je už hotová aj projektová dokumentácia budúcej škôlky, ktorá bude oprávneným výdavkom projektu. Na jej prefinacovanie poslanci rozhodli o presunutí kapitálových výdavkov vo výške zhruba 27 000 eur zo ZŠ P. Dobšinského v R. Sobote.

Týchto 27 000 eur samozrejme ZŠ P. Dobšinského vrátime späť. Len ich zapožičiame na dva – tri mesiace a v júni im to v rozpočte vrátime,“ povedal na margo presunu primátor Jozef Šimko.

Poslanci MsZ napokon jednomyseľne 14 hlasmi odsúhlasili, že Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda, Dúžavská cesta 1054/11, Rimavská Sobota – Rimaszombat sa môže zapojiť do príslušnej výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a vývoja Slovenskej republiky.

Sídlisko Dúžavská cesta má podľa primátora 1156 rómskych obyvateľov, ako informoval na nedávnom zasadnutí krajského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote. Zároveň odhadol, že nezamestnanosť na sídlisku dosahuje asi 95 až 96 percent. Tí, ktorí pracujú, sú zamestnaní napríklad na Technických službách mesta.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár