Prečo niektoré deti pochovávali v kuchynských hrncoch? Priblíži to prehliadka v rimavskosobotskom múzeu

RIMAVSKÁ SOBOTA – Vyvrcholením výstavy Stredoveké a včasnonovoveké hrnčiarstvo v Gemeri-Malohonte a Novohrade bude jej komentovaná prehliadka, ktorá sa uskutoční v stredu 24. apríla 2024 o 16:00 v Gemersko-malohontskom múzeu (GMM) v Rimavskej Sobote.

Sprievodcom bude autor výstavy a archeológ GMM Alexander Botoš, ktorý návštevníkom predstaví proces výroby keramiky v stredoveku, nielen slovom, ale aj prostredníctvom repliky stredovekej hrnčiarskej dielne z vlastníctva hrnčiara Antona Drímaja z Beluja.

Autor výstavy zároveň oboznámi návštevníka s osobitým druhom keramiky – s tzv. bielou keramikou, ktorej výroba je typická pre župy Gemer-Malohont a Novohrad.

Hrnčiarstvo v týchto župách má veľmi dlhú a silnú tradíciu predovšetkým vďaka špecifickému surovinovému zdroju – ílom s obsahom kaolínu (tzv. íly poltárskej formácie), ktoré patria medzi najväčšie ložiská kvalitnej ohňovzdornej hliny v celej Karpatskej kotline,“ povedal Botoš.

Počas komentovanej prehliadky bude autorom výstavy predstavená široká škála hrnčiarskych výrobkov – hrnce, šálky, džbány, krčahy, ako aj špecifikum tohto druhu keramiky – hlinené fľaše. Prezentované hrnčiarske výrobky boli produkované od 11.-12. storočia až do 18. storočia. Produkcia tejto keramiky však pretrvávala až do 1. polovice 20. storočia, teda kontinuálne sa produkovala viac ako 700 rokov.

Návštevník sa počas komentovanej prehliadky môže dozvedieť informácie aj o krčahu, ktorý drží v rukách známa „Krčmárka z pekla“ na stredovekej freske zo 14. storočia, objavenej v interiéri  gotického kostola v Rimavskom Brezove. Viac o freske sa dozviete v našom nedávnom článku.

Prehliadka výstavy návštevníkovi priblíži aj smutné udalosti, akou bola  tradícia pochovávať nepokrstené deti do kuchynských hrncov a nádob. „Jeden takýto hrniec z lokality Pinciná, zo 16. – 17. storočia je prezentovaný aj na samotnej výstave,“ zakončil autor výstavy.

Ak by ste komentovanú prehliadku nestihli, samotná výstava bude verejnosti prístupná ešte do 30.apríla 2024.

Pridaj komentár