RIMAVSKÁ SOBOTA: Do europarlamentu kandiduje vysokoškolská profesorka Andrea Gállová

Andrea Gállová

RIMAVSKÁ SOBOTA – V nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu (EP) bude mať svoje zastúpenie aj mesto Rimavská Sobota. O post europoslanca sa uchádza vysokoškolská profesorka Andrea Gállová. Je nezávislou kandidátkou za politickú stranu Spájame občanov Slovenska – SOSK, sedem statočných žien do europarlamentu.

Andrea Gállová je riaditeľkou študijného odboru sociálna práca a zmocnencom rektora pre zahraničných študentov na Varšavskej univerzite Collegium Humanum. Zároveň je človekom, ktorý sa venuje výkonu sociálnej práce v praxi už viac ako 23 rokov. Práve vďaka nej vznikla v Rimavskej Sobote možnosť študovať odbor sociálna práca spomínanej univerzity, o čom sme písali v našom nedávnom článku. Od septembra 2024 by mohli pribudnúť aj ďalšie dva odbory.

Uchádzam sa o pozíciu poslankyne Európskeho parlamentu ako nezávislý kandidát s cieľom budovať Európu na princípe suverenity, ochrany práv jej všetkých občanov, slobody, dôstojnosti, úcty, ale v prvom rade za mier, bezpečnosť v Európe a na Slovensku,“ uviedla Gállová.

Dodala, že sa chce zasadzovať aj za sociálnu, ekonomickú prosperitu, za verejné zdravie a vzdelávanie, ako aj za ochranu životného prostredia a demokraciu na princípe humanizmu a odbornosti, s cieľom viesť účinný efektívny sociálny dialóg a presadzovať a prinášať rozhodnutia, ktoré smerujú k mieru, blahobytu a bezpečnosti všetkých občanov Slovenska a Európy.

Sedem statočných žien do europarlamentu

Gállová je zakladateľka a donedávna vedúca katedry sociálnej práce Ústavu bl. Anny Kolesárovej v Rimavskej Sobote. Viedla ju od samotného vzniku pod odborným vedením zriaďovateľa a rektora Vysokej školy (VŠ) zdravotníctva a sociálnej práce (ZaSP) sv. Alžbety, profesora Vladimíra Krčméryho. V pozícii vysokoškolského pedagóga vzdelávala študentov prvého aj druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania.

Jej pôsobenie vo vysokoškolskom prostredí sa ráta už na viac ako 13 rokov. V praxi sociálnej práce pôsobila na viacerých riaditeľských pozíciách, vedúcich pozíciách, je zakladateľkou a štatutárnym zástupcom občianskeho združenia Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR a spoluzakladateľkou aj iných občianskych združení.

Foto: archív A. Gállovej

Pridaj komentár