POLTÁR: Mesto získalo dotáciu, domáca opatrovateľská služba bude pokračovať

POLTÁR – Dotácia vo výške viac ako 379 000 eur, ktorú mesto Poltár získalo od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR, umožní samospráve pokračovať v projekte opatrovateľskej starostlivosti. Informovala o tom Jozefína Očenášová z kancelárie primátora mesta Poltár s tým, že opatrovateľská služba bude v meste vďaka tomuto príspevku pokračovať minimálne do konca roka 2025.

Finančný príspevok je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu+ a štátneho rozpočtu vo výške 100 %. „Zatiaľ máme schválenú alikvotnú sumu 379 688,40 eur. Potom úrad dňa 20. februára 2025 zhodnotí skutočné čerpanie prostriedkov za kalendárny rok 2024 a podľa výsledku poskytne disponibilný zostatok finančných príspevkov,“ doplnila informácie Jana Cabanová, projektová manažérka Mestského úradu Poltár

Vďaka získanej podpore a úspešnému projektu mesta môže samospráva aj naďalej efektívne a hospodárne poskytovať sociálnu službu svojim občanom. Celkovým predmetom podpory je finančný príspevok na každú hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby, čím sa zabezpečuje dostupnosť starostlivosti pre tých, ktorí ju najviac potrebujú. Súčasťou opatrovateľskej služby je zároveň sprevádzanie na lekárske vyšetrenia, úrady, potreba dohľadu v určenom či nepretržitom čase a ďalšie činnosti.

Cieľom tejto služby je uľahčiť život občanom, ktorí sa ocitli v náročnej sociálnej situácii kvôli svojmu zdravotnému stavu. Pomoc opatrovateľov sa zameriava na rôzne oblasti, ako je hygiena, motorika, mobilita pacienta, ale aj na úkony spojené s prevádzkou domácnosti.

Primátor mesta Peter Sitor uviedol, že zabezpečenie potrieb pre kvalitný život občanov je prioritou vedenia mesta. Cieľom je nielen zabrániť umiestneniu občanov do pobytových zariadení, ale aj odľahčiť ich rodinných príslušníkov.

Som rád, že sa nám podarilo zabezpečiť fungovanie projektu opatrovateľská služba ďalej. Ide o dôležitú službu pre našich občanov a rodiny v meste, ktoré by bez jej poskytovania mali problém sa postarať o najbližších, ktorí si vyžadujú zdravotnú starostlivosť. Zároveň ostali zachované aj pracovné miesta opatrovateliek. Mesto ich v súčasnosti zamestnáva 30,“ zakončil primátor.

Foto: ilustračné, mesto Poltár

Pridaj komentár