RIMAVSKÁ SOBOTA: Budova Gemer smeruje do predaja

Budova Gemer

RIMAVSKÁ SOBOTA – Jedna z historických stavieb v Rimavskej Sobote bude zrejme na predaj. Budova nazývaná Gemer je posledné roky nevyužívaná a pre mesto nadbytočná.

Ide o objekt situovaný na rohu Jesenského a Daxnerovej ulice a tvorí typickú kulisu Námestia Mihálya Tompu. Rimavskosoboťanom je táto budova veľmi dobre známa a ku koloritu mesta patrí už viac ako 120 rokov.

O jej histórii píše etnologička a bývalá dlhoročná riaditeľka Gemersko-malohontského múzea Oľga Bodorová vo svojej publikácii Rimavská Sobota na starých pohľadniciach. „Už koncom 19. a začiatkom 20. storočia stála rohová dvojpodlažná klasicistická budova hotela Stolcz (neskôr premenovaný na Hotel M. Tompu), na prízemí bola zriadená kaviareň,“ uvádza Bodorová.

Budova Gemer

Ako dodáva, tento hotel tu stál skôr než stoličný (župný) dom či socha známeho básnika Tompu, ktorá je dnes opäť umiestnená na svojom pôvodnom mieste v strede námestia. Po II. svetovej vojne bola v budove zriadená reštaurácia, kaviareň i piváreň Gemer. „Domáci ich nazývali aj Potkan či Malá myška,“ dodáva autorka.

V novodobej histórii bola budova Gemer miestom, kde sídlili advokáti či lekári, ale aj rôzne obchodné prevádzky. Mnohí Soboťania sa možno pamätajú, že nie tak dávno bola v objekte napríklad cukráreň. V súčasnosti je však prázdna a nevyužívaná.

Samospráva už zrejme nejaký čas preto zvažovala jej odpredaj. Na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) na to upozornil poslanec Roman Vaľo v súvislosti s prerokovávaním predaja starého internátu na Školskej ulici.

Podotkol, že pred pár mesiacmi sa na internetovej stránke mesta objavila objednávka na vypracovanie posudku na predaj budovy Gemer. „No čo, páni, začíname výpredaj majetku mesta, alebo čo sa tu deje?“ pýtal sa vtedy Vaľo.

Gemer

Na jeho slová hneď reagoval primátor Jozef Šimko. „Pýtam sa vás, pán Vaľo, čo máme robiť s tou budovou Gemer? Necháme to roky chátrať? Ak sa nájde šikovný podnikateľ, nech to zveľadí, nech tá budova žije,“ povedal primátor.

Spomenul tiež, že uvažoval o možnosti prebudovať budovu Gemer na využitie základnou umeleckou školou, ale pre jej potreby údajne nevyhovuje. Využitie pre ňu nemá ani samotné mesto. „My Gemer nepotrebujeme, je to nepotrebný inventár,“ zdôraznil Šimko.

Predajom budovy sa preto budú zaoberať poslanci MsZ na svojom zasadnutí v utorok 28. mája v rámci majetkoprávnych otázok. V materiáloch, ktoré sú už dostupné na stránke mesta Rimavskasobota.sk sa uvádza, že zo strany žiadneho subjektu nie je záujem o nájom budovy. „Posledný nájom bol ukončený 31. októbra 2022,“ konkretizuje sa v dokumentoch.

Mesto chce odpredať zastanú plochu a nádvorie s celkovými rozmermi 1169 metrov štvorcových, ako aj prislúchajúci pozemok s rozlohou 690 metrov štvorcových. Podľa znaleckého posudku znalkyne pre odbor stavebníctva bola hodnota budovy a pozemkov stanovená na 767 000 eur.

Ako pre Sobotnik.sk potvrdil poslanec a člen finančnej komisie MsZ Viliam Vaš, ich komisia na zasadnutí v pondelok 20. mája odporučila predaj budovy. Zároveň odporučila stanoviť kúpnu cenu na sumu 800 000 eur. Odpredaj budovy odporúča aj komisia výstavy, dopravy a územného plánovania.

DOPLNENÉ 29. 5: 2024: Poslanci MsZ napokon na svojom májovom zasadnutí odsúhlasili verejnú obchodnú súťaž na predaj spomínanej budovy za minimálnu cenu 767 000 eur. Zahlasovalo za to jednohlasne všetkých 18 prítomných zastupiteľov.

„Ja hovorím, že za 767 000 eur túto budovu nik nekúpi. Uvidíme, treba to skúsiť, urobiť VOS a uvidíme, čo s tým bude,“ skonštatoval na margo predaja primátor Jozef Šimko.

Pridaj komentár