GOMBASEK: Kláštor pavlínov budú ďalej obnovovať, združenie Sine Metu získalo novú dotáciu

Gombasek, ruiny kostola
Kláštor pavlínov v Gombaseku

GOMBASEK – Obnova kláštora pavlínov v Gombaseku (časť obce Slavec v okrese Rožňava) môže pokračovať aj v nasledujúcom období. Umožní to dotácia vo výške 348 000 eur z programu Interreg Maďarsko-Slovensko, ktorú získalo združenie Sine Metu.

Spomínané združenie vlastní kláštor v Gombaseku a posledné roky systematicky pracuje na jeho záchrane a premene na turistickú atrakciu Gemera. O dotáciu v rámci Interregu sa Sine Metu uchádzalo spolu so Správou Národného parku Aggtelek v Maďarsku. Tá tiež vlastní ruiny pavlínskeho kláštora v dedine Martonyi neďaleko maďarsko-slovenských hraníc.

V priebehu nasledujúcich dva a pol roka by v Gombaseku chceli pokračovať v archeologických výskumoch, ak to príslušné úrady povolia. „Súčasný stav je taký, že Slovenský pamiatkový úrad nepovoľuje ďalšie vykopávky, čo je škoda, pretože odborníci sa zhodujú, že pamiatková starostlivosť je podfinancovaným odvetvím. Teraz, keď sa podarilo získať financie, povolenie na vykopávky neudeľujú,“ poukázal predseda združenia Sine Metu Örs Orosz. Napriek tomu však verí, že sa im napokon podarí dosiahnuť dohodu.

Areál Slavec-Gombasek

Druhý okruh úloh, ktoré by sa financovali z grantu, je konzervácia ruín. Plán chrámu kláštora už bol podľa členov združenia schválený príslušnými orgánmi. Chceli by ho dokončiť a doplniť o dôležité technické detaily, ako je odvod dažďovej vody, alebo vyznačenie a dláždenie chodníka pre návštevníkov.

Rovnako by chceli jednoduchým nadmurovaním chrániť pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami krížovú chodbu, rajskú záhradu, dve kuchyne kláštora a hospodárske budovy. Dôležité je to aj preto, lebo návštevníkom nie je vždy zrejmé, čo presne vidia a v ktorej časti budovy sa nachádzajú. Členovia združenia by teda chceli ruiny vďaka týmto murárskym prácam spraviť pre návštevníkov zrozumiteľnejšími.

Interreg naozaj poskytuje taký rámec, ktorý skutočne pomáha spojiť regióny – to sa prejavuje aj popularitou tohto grantového programu. Ak je to možné, finančný rámec tohto grantového programu je potrebné zvýšiť, pretože poskytuje účinnú pomoc pohraničným oblastiam, a to tak v Slovenskej republike, ako aj v Maďarsku,“ povedal počas tlačovej konferencie Orosz.

Ako dodal riaditeľ Správy Národného parku Aggtelek Balázs Veress, súveľmi radi, že s projektom uspeli, pretože im umožní realizovať tretiu fázu výskumu a ochrany ruín ich pavlínskeho kostola a kláštora Háromhegyi v Martonyi.

Kláštor pavlínov v Martonyi. Foto: Wikipedia.org
Kláštor pavlínov v Martonyi. Foto: Wikipedia.org

Maďarský pamiatkový úrad sa tomuto kláštoru venuje od roku 1976, v roku 1996 prešiel do vlastníctva správy Aggteleku. Kláštor bol založený o dvadsať rokov skôr ako ten pri Gombaseku, ale nedožil sa 17. storočia,“ konkretizoval riaditeľ.

Dva kláštory boli historicky prepojené a boli pod jednou správou. Zatiaľ čo gombasecký kláštor bol skôr ekonomickým centrom, martonský kláštor, vďaka svojej odľahlosti od svetského hluku, umožnil pavlínskym mníchom hlboké duchovné zanietenie.

Na kláštore v Martonyi už prebehla archeologická výskumná práca, následne bola realizovaná konzervácia poškodených múrov a v roku 2005 sa budovu podarila zastrešiť. Z podpory, získanej z aktuálneho programu Interreg Maďarsko-Slovensko, by sa pokračovalo v ďalšom výskume. Chceli tiež obnoviť presbytérium, preskúmať pivnice, vykonať georadarové štúdie a ohraničiť územie.

Pridaj komentár