Tisovec má novú kronikárku. Stala sa ňou bývalá riaditeľka EGT Helena Pašiaková

TISOVEC – Novou kronikárkou mesta Tisovec sa stala Helena Pašiaková. Na tomto poste vystriedala Miroslavu Kojnokovú, ktorá sa funkcie vzdala. Pašiakovú zvolili tisovskí mestskí poslanci jednomyseľne na svojom ostatnom, májovom zasadnutí v miestnej časti Rimavská Píla.

V zmysle zákona o obecnom zriadení má každé mesto aj dedina povinnosť viesť svoju obecnú kroniku. „Vzhľadom k nárokom kladeným na výkon funkcie kronikára, najmä na obsah a rozsah práce a zber informácií a ich triedenie, je o výkon tejto funkcie minimálny záujem,“ skonštatoval na aprílovom zasadnutí poslancov vedúci oddelenia sociálneho a školstva Mestského úradu Tisovec Milan Migaľa.

Ako dodal, postup ustanovenia kronikára do funkcie má Tisovec vo svojom štatúte mesta pomerne zložitý a kombinuje výberové konanie, voľbu a poverenie. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) preto v apríli vyhlásilo výberové konanie a koncom mája volilo novú kronikárku. Záujem prejavila iba jedna uchádzačka, teda Helena Pašiaková, ktorú predtým s ponukou vykonávať funkciu kronikárky oslovila komisia kultúry a športu MsZ.

Keď som dostala neoficiálnu ústnu ponuku na miesto kronikárky mesta, brala som to poprvé ako spoločenskú výzvu, ktorá korešponduje s mojím prístupom k verejnému, v tomto prípade lokálnemu, komunitnému životu. Po druhé ako intelektuálnu výzvu – vydaním knihy Čriepky spomienok na školu zázrakov som skončila projekt Memory EGT,“ uviedla Pašiaková vo svojom motivačnom liste, z ktorého citovala na zasadnutí MsZ.

Ponuku podľa vlastných slov vnímala aj ako profesionálnu výzvu, keďže má vyštudovaný dejepis a doktorát z národných dejín. „V rokoch 1977 – 1990 som písala mestskú kroniku,“ dodala Pašiaková.

Pred prihlásením sa do výberového konania sama zisťovala, v akom stave je tisovská kronika. Čaká ju skutočne neľahká úloha, keďže v kronike chýbajú záznamy z 13 rokov (2006, 2007, 2010 – 2016, 2020 – 2023). Ako spomenula, spätne doplniť informácie z týchto rokov nebude vôbec jednoduché a časovo mimoriadne náročné.

Necítim sa byť ani právne, ani morálne zodpovedná za doplnenie všetkých ostatných chýbajúcich rokov. Je to sizyfovská práca so všetkými atribútmi, ktoré tento pojem označujú. Bude časovo nesmierne náročná, výrazným spôsobom zasiahne do môjho súkromia a aktivít, ktoré vykonávam a chcem v nich pokračovať,“ zdôraznila nová kronikárka.

Helena Pašiaková počas predstavenia knihy Čriepky spomienok na školu zázrakov
Helena Pašiaková počas predstavenia knihy Čriepky spomienok na školu zázrakov

Vyjadrila sa aj k požiadavke vo výberovom konaní, podľa ktorej by mala dodať do kroniky 200 až 300 strán textu za kalendárny rok. „Je to absolútne nereálna a nesplniteľná požiadavka. Možno pre kroniku Bratislavy, Prahy, Paríža, ale nie pre Tisovec, kde sa aj v minulosti pohyboval rozsah v rozmedzí 30 až 70 strán,“ porovnala Pašiaková a doplnila, že pri vyššom počte strán nebývala zachovaná požiadavka na normostranu.

MsZ schválilo novej kronikárke ročnú odmenu 800 eur, čo vzhľadom na jej povinnosti nie je nijako vysoká suma, ako sa zhodli viacerí poslanci. „V niektorých mestách, počtom obyvateľov porovnateľných s nami, som našiel aj sumy 230 eur mesačne,“ podotkol Migaľa.

Za záujem spracovávať kroniku sa Pašiakovej poďakoval primátor Ján Vengrín.“V prvom rade som rád, že to chcete robiť a máte na to energiu. To je úplne najdôležitejšie. Všetko ostatné je na poslancoch a na nás v meste, aby sme vytvorili podmienky,“ povedal primátor. Zároveň sa poďakoval i bývalej kronikárke Kojnokovej, ktorá je vedúcou tisovskej knižnice, za odvedenú prácu.

Helena Pašiaková sa narodila v roku 1951. Vyštudovala dejepis a latinčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je dlhoročná pedagogička, pôsobila na gymnáziu v Hnúšti a v rokoch 1992 až 2017 ako riaditeľka Evanjelického gymnázia Tisovec (EGT), ktoré aj spoluzakladala. Za svoje pôsobenie v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania dostala viacero ocenení, vrátane štátneho vyznamenania od prezidenta SR.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár