R. SOBOTA: Bývalá budova mestskej polície slúži postihnutým deťom

Vienala Rimavská Sobota, Bugárov dom, budova

RIMAVSKÁ SOBOTA – Rohový dom na križovatke Hviezdoslavovej a Škultétyho ulice poznajú mnohí, hlavne starší Rimavskosoboťania ako „Bugárov dom„. Toto zaužívané pomenovanie dostala budova po bývalom vlastníkovi, doktorovi Bugárovi.

Ten ju už dávnejšie predal mestu a budova bola viac ako dve desaťročia sídlom mestskej polície. Tá sa však v roku 2018 presťahovala do priestorov jednej z budov mestského úradu na Svätoplukovej ulici.

Bugárov dom má v súčasnosti v nájme občianske združenie Vienala na podporu a pomoc telesne a duševne chorým deťom. Prevádzkuje v ňom denný stacionár a do júna platili mestu symbolické nájomné jedno euro.

Pre končiacu sa nájomnú zmluvu so združením mestskí poslanci na jednom zo svojich nedávnych zasadnutí riešili ďalšie využívanie tejto budovy. „Keďže za jedno euro nemáme prenajímať majetok, treba radšej riešiť zmluvu o výpožičke týchto priestorov. Všetky komisie odporúčajú výpožičku na desať rokov,“ ozrejmila v rámci majetkoprávnych otázok Dana Fekiačová z majetkového oddelenia Mestského úradu Rimavská Sobota.

Ako dodala, spoločnosť v roku 2019 do budovy investovala nemalé finančné prostriedky (asi 15 000 eur), aby v nej mohla prevádzkovať denný stacionár. Podľa dôvodovej správy šlo okrem iného o stierkovanie a maľovanie všetkých vnútorných priestorov, výmenu podláh, vybudovanie bezbariérovej sprchy a samostatného WC, ako aj výmenu všetkých dverí a kompletnú výmenu kanalizačného a vodovodného potrubia v exteriéri.

Spoločnosť tiež zainvestovala do výmeny vykurovacieho systému, opravy strechy a iných prác. V budúcnosti plánujú vymeniť ešte štyri okná. „Združenie zabezpečuje aj činnosť, ktorú by malo zabezpečovať mesto v zmysle zákona. Keďže mali symbolické nájomné, nežiadajú mesto o príspevok na túto činnosť,“ podotkla Fekiačová.

Ako nadviazal primátor Jozef Šimko, je presvedčený, že Vienala robí záslužnú činnosť nielen pre občanov mesta, ale i viacerých okresov Banskobystrického kraja. „Kolegovia, prosím, podporte tento návrh o prenájme,“ požiadal poslancov.

Tí napokon schválili prenájom jednomyseľne 18 hlasmi. Združenie Vienala tak môže naďalej využívať budovu na poskytovanie sociálnych služieb. Ako sa uvádza v dôvodovej správe predloženej poslancom, Vienala pomáha deťom a mládeži s rôznymi zdravotnými postihmi. Ide napríklad o autizmus, Downov syndróm, DMO, ale tiež pomoc imobilným deťom a mládeži a iné.

Rodičia môžu doniesť dieťa do zariadenia od 7:00 do 16:00 hodiny, alebo podľa potreby. Celodennú starostlivosť v stacionári zabezpečujú zamestnanci, ako aj pracovníci prijatí z úradu práce formou projektov.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár