RIMAVSKÁ SOBOTA: Múzeum v júli vystavuje jedného z našich najpestrejších vtákov

Včelárik zlatý, Gemersko-malohontské múzeum

RIMAVSKÁ SOBOTA – Gemersko-malohontské múzeum (GMM) Rimavská Sobota počas júla vystavuje dermoplastický preparát včelárika zlatého (Merops apiaster), jedného z najpestrejších druhov vtákov hniezdiacich u nás. Informovala o tom biologička múzea Monika Gálffyová s tým, že do zbierok GMM sa dostal vlani.

Včelárik zlatý je jediným zástupcom čeľade včelárikovitých, ktorý hniezdi na Slovensku a v Európe. Väčšina druhov tejto čeľade hniezdi a žije v Afrike, niekoľko málo v Ázii, na Madagaskare a v Austrálii. Ako ostatní zástupcovia čeľade, aj včelárik zlatý má na naše pomery až neobvyklé, exoticky pestré sfarbenie,“ priblížila Gálffyová.

Dodala, že tento druh vtáka je prísne sťahovavý, zimy trávi v tropickej a južnej Afrike, odkiaľ sa k nám vracia v máji. Môžeme ho stretnúť najmä v južnejších, teplejších častiach Slovenska.

Hniezdi v kolóniách v hlinitopiesčitých stenách pieskovní, zárezov ciest, výkopov, zosuvov či brehov riek, do ktorých si vyhrabáva tunel s dĺžkou asi 1 – 1,5 m, ktorý sa na konci rozšíri do hniezdnej komôrky. Sem znesie samička v máji 5 – 6 vajíčok a kým ich zohrieva, samček ju kŕmi a občas aj vystrieda,“ doplnila.

Včelárik zlatý sa živí veľkými druhmi hmyzu, napríklad vážkami, osami, včelami, ale aj motýľmi, ktoré loví počas letu. Dospelé aj odrastené mláďatá odlietajú na zimoviská pomerne skoro, väčšinou už v auguste.

Je zákonom chránený, jeho spoločenská hodnota je tisíc eur. „V Gemeri-Malohonte sa s ním môžeme stretnúť pomerne často. Kolónie môžeme nájsť v Cerovej vrchovine, napríklad pri Petrovciach, Dubne, Jesticiach, v Rimavskej kotline pri Kaloši či Gemeri,“ vymenovala biologička.

Ohrozuje ho najmä ťažba piesku a hliny, keď môže dôjsť k likvidácii hniezdisk, ale aj hniezdiacich vtákov v dutine, chemizácia v poľnohospodárstve a zriedkavé, no o to tragickejšie upchávanie hniezd s inkubujúcimi vtákmi a mláďatami. Niektoré jedince padnú tiež za obeť premávke. Takto uhynul aj tento jedinec, ktorého zrazilo 23. júna 2022 pri Jesticiach auto.

Foto: Gemersko-malohontské múzeum

Pridaj komentár