Šiatorská Bukovinka má novú turistickú lokalitu. Kamenná izba vznikla spätnou eróziou

Kamenná izba, Šiatorská Bukovinka

ŠIATORSKÁ BUKOVINKA – V Šiatorskej Bukovinke v okrese Lučenec pribudol nový náučný chodník, ktorý návštevníkov privedie až k unikátnemu u skalnému stupňu vytvorenému spätnou eróziou – Kamenná izba.

Začiatok nového náučného chodníka sa nachádza prakticky hneď pri hlavnej ceste I/71 v Šiatoroši, časti Šiatorskej Bukovinky. Pri vstupe do lesa na pravej strane cesty je umiestnené oddychové miesto s dvomi drevenými stolmi a lavicami. Hneď pri nich sa nachádza šesť informačných tabúľ o lese a rôznych živočíchoch.

Z tejto lokality pokračuje chodník necelých 300 metrov k samotnej Kamennej izbe. Nachádza sa vo výmoľovej rokline so 14-metrovou pieskovcovou stenou a ide vlastne o dutinu, ktorá vznikla pod občasným vodopádom spätnou eróziou (občasný preto, lebo nejde o stály vodný tok, ale napĺňa sa hlavne v čase silnejších zrážok).

Informačné tabule náučného chodníka Kamenná izba
Informačné tabule náučného chodníka Kamenná izba

Kamenná izba je zaujímavá turistická lokalita a preto sme sa rozhodli pri nej vybudovať náučný chodník, ktorý je tvorený týmito dvomi časťami,“ vysvetlil Peter Badinka, starosta obce. Doplnil, že ku Kamennej izbe vybudovali schodisko aj s vyhliadkou. Celkovo ide o nenáročnú prechádzku s neveľkým prevýšením a vhodnú aj pre rodiny s deťmi.

Táto lokalita bola podľa slov riaditeľky Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Cerová vrchovina Evy Belanovej turistami doteraz neobjavená.

Veľmi sa tešíme, že v rámci Cerovej vrchoviny, územia, ktoré na Slovensku možno nie je až tak známe, pribudlo niečo nové a zaujímavé. Je tu existujúce prepojenie na cyklotrasu – Novohradskú magistrálu, čiže do budúcnosti je tu vízia nielen pre cyklistov, ale aj pre peších turistov. Toto územie je zaujímavé i pre milovníkov geológie, kde môžu sledovať históriu vzniku Cerovej vrchoviny,“ povedala.

Kamenná izba - začiatok náučného chodníka priamo pri ceste I/71
Kamenná izba – začiatok náučného chodníka priamo pri ceste I/71. Obrátené písmená „N“ a „Z“ sú symbolickým vyjadrením spätnej erózie

Dominantnou turistickou atraktivitou regiónu je neďaleký hrad Šomoška, ktorý ročne navštívi približne 30 000 návštevníkov. Novo sprístupnená lokalita rozširuje turistickú ponuku regiónu a popularizuje Globálny geopark Novohrad – Nograd, na ktorého území sa nachádza.

Stratégiou rozvoja pre cestovný ruch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) je podporovať tvorbu produktov aj v rámci malých projektov, ako vidíme aj dnes. Aj takýmito malými projektmi vieme upriamiť pozornosť na prírodné a kultúrne krásy, ktoré sa nachádzajú v našich regiónoch,“ uviedol Ján Beljak, podpredseda BBSK.

Náučný chodník vznikol v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie cez finančný príspevok Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja v sume 8000 eur.

Výmoľová roklina, na konci ktorej je Kamenná izba
Výmoľová roklina, na konci ktorej je Kamenná izba

Nová atraktivita prispeje k udržaniu turistov v lokalite, ktorí navštevujú hlavné lákadlo, hrad Šomoška. Komplexne sa snažíme budovať lokalitu geoparku a na slovenskej strane potrebujeme, aby boli zvýraznené všetky predpoklady, vďaka ktorým môže návštevník v regióne objaviť zaujímavé miesta,“ vysvetlil hlavnú myšlienku vybudovania chodníka riaditeľ OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár