V Tisovci obnovili hroby vojakov na evanjelickom cintoríne, hostia si prezreli aj Legiovlak

V Tisovci obnovili hroby padlých vojakov prvej svetovej vojny pochovaných na evanjelickom cintoríne. Obnova bola ukončená pietnym aktom za účasti predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, hostí z Ministerstva obrany ČR, Nadácie Milana Rastislava Štefánika a Matice Slovenskej. Celý článok V Tisovci obnovili hroby vojakov na evanjelickom cintoríne, hostia si prezreli aj Legiovlak