POLTÁR: Mesto v roku 2020 malo 22 sobášov, narodilo sa 29 detí

V roku 2020 sa v Poltári narodilo 29 detí, z ktorých bolo 11 chlapcov a 18 dievčat. Vyplýva to zo štatistík, ktoré vypracoval Matričný úrad v Poltári. Najčastejším chlapčenským menom bolo v minulom roku Samuel, z dievčenských to bola Mia. Celý článok POLTÁR: Mesto v roku 2020 malo 22 sobášov, narodilo sa 29 detí