Pripravovaná vizualizácia by mohla umožniť prechádzku R. Sobotou v 18. storočí

vizualizácia

Prechádzku historickou R. Sobotou by mohla umožniť vizualizácia mesta, ktorá je plánom D. Bešinu z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Celý článok Pripravovaná vizualizácia by mohla umožniť prechádzku R. Sobotou v 18. storočí