R. SOBOTA: Bývalá budova mestskej polície slúži postihnutým deťom

Vienala Rimavská Sobota, Bugárov dom

Bugárov dom má v nájme občianske združenie Vienala na podporu a pomoc telesne a duševne chorým deťom. Budova slúži ako denný stacionár. Celý článok R. SOBOTA: Bývalá budova mestskej polície slúži postihnutým deťom